Ikääntyneiden asumiseen myöntämisperusteita yhtenäistetään Keski-Suomen hyvinvointialueella

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Palveluiden siirtyminen ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä tai erillisiä yhteydenottoja, vaan yhteistyö jatkuu kuten nytkin. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat hyvinvointialueella nykyisissä palvelukodeissa suunnitelmien mukaisesti.  

Hyvinvointialueelle siirtyvien, nykyisten asiakkaiden asiakassuunnitelmat sekä palvelu- ja maksupäätökset päivitetään ensi vuoden aikana. Hyvinvointialueelta ollaan yhteydessä myös asiakkaan läheiseen, jos palveluihin tulee muutoksia.

Asumispalveluiden nimiin tulee muutoksia lainsäädännön muutosten myötä. Ympärivuorokautista palveluasumista on aiemmin kutsuttu tehostetuksi palveluasumiseksi. Tavallista palveluasumista kutsutaan nyt yhteisölliseksi asumiseksi. Iäkkäiden asumisen palveluihin hyvinvointialueella kuuluvat lyhytaikainen asuminen, yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito. Asumisen palveluja tuotetaan näihin toimintoihin tarkoitetuissa yksiköissä omana toimintana, palvelusetelillä ja ostopalveluna.

Keski-Suomen hyvinvointialue  

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.  Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa. Tutut ammattilaiset jatkavat tutuissa toimipisteessä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivu on osoitteesta www.hyvaks.fi.   

Hyvinvointialueelle siirryttäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti.   

Hyvinvointialueella eri palveluiden myöntämisperusteita yhtenäistetään siirtymäaikojen kuluessa.  Keskeinen tehtävämme hyvinvointialueella on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.  

Lisätietoja

Keski-Suomen hyvinvointialue