Ilmasto-ohjelma vauhdittaa Laukaan tietä kohti hiilineutraalisuutta

Laukaan kunnan ilmastotyö vauhdittuu entisestään, kun kunnan ilmastonsuojelusuunnitelma uudistetaan ilmasto-ohjelmaksi. Ilmasto-ohjelma koskee laajasti sekä kuntaa, elinkeinoelämää että kuntalaisia.

Laukaan kunnassa tehdään paljon paikallista ja seudullista ilmastotyötä sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen tähtääviä toimenpiteitä. Laukaan kunta on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, kuntaan on laadittu valtuuston hyväksymä ilmastonsuojelusuunnitelma ja ilmastotyötä koordinoi ilmasto- ja energiatyöryhmä. Myös kunnan ilmastotyöstä pyritään viestimään aiempaa enemmän.

Kunnat ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Nyt kunnan ilmastonsuojelusuunnitelma aiotaan uudistaa ja päivittää ilmasto-ohjelmaksi. Ilmasto-ohjelmassa Laukaaseen asetetaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan. Ilmasto-ohjelma koskee laajasti sekä kuntaa, elinkeinoelämää että kuntalaisia. Sen avulla pyritään saavuttamaan valtion ja Keski-Suomen kunnille asettamat ilmastotavoitteet, muun muassa hiilineutraalisuus.

Laukaan kunnan johtoryhmä, viranhaltijoita ja päättäjiä kokoontui ilmasto-iltapäivään Peurunkaan kesäkuussa. Ryhmä näki ilmastotyöhön sitoutumisen tärkeänä. Ilmastoiltapäivässä tavoitteeksi asetettiin ilmasto-ohjelman laatiminen Laukaaseen. Ilmasto-ohjelman toteutumisen seuranta on kirjattu myös uuteen Laukaan kuntastrategiaan Liekkiä Laukaaseen – suunta kohti vuotta 2030. Ryhmä näki myös Hinku-verkostoon (hiilineutraali Suomi -verkosto) liittymisen positiivisena mahdollisuutena.

Lisätietoja

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi