Kertaluonteinen avustus luontomatkailukohteille johtaville teille 2021 – hakuaika päättynyt

Harkinnanvarainen kertaluonteinen avustus luontomatkailukohteille johtaville yksityisteille ja yksityisille teille. Avustuksen hakuaika on 20.5 - 9.6.2021

Hiekkatie.

Tuen tarkoitus on auttaa yksityisiä teitä ja yksityisiä maanomistajia pitämään Laukaan suosituille luontomatkailukohteille vievät tiet käyttäjille turvallisina. Tuen hakijan tulee esittää riittävät syyt tuen myöntämiselle, esimerkiksi merkittävästi kasvaneet ja pienille teille poikkeuksellisen suuret liikennemäärät tai matkailijoiden autojen pysäköinnin aiheuttamat haitat ja vaaratilanteet. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi liikenneturvallisuuden parantamiseen, pysäköintipaikan rakentamiseen, liikennemerkkeihin, muihin opasteisiin tai muuhun tieolosuhteiden parantamiseen. Lyhytaikainen tiellä liikkuvien ulkopuolisten henkilöiden määrän nousu esimerkiksi tapahtuman tai lyhyen sesongin vuoksi ei riitä perusteeksi avustuksen myöntämiseen. 

5000 euron kertaluonteinen avustus jaetaan hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti hakijoiden kesken kunnanhallituksen 7.9.2020 tekemällä päätöksellä (§ 172). Tuen myöntää Laukaan kunnan elinkeinotoimi.

Hakuaika: 20.5.–9.6.2021

Hakuohjeet ja -ehdot

Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee esittää

  • Luontokohde, johon tie johtaa
  • Tuen hakijan yhteystiedot (Tienhoitokunta/yksityinen maanomistaja)
  • Tien käyttötarkoitus ja pituus
  • Tien nykyinen kunto ja syntyneet kustannukset liikennöinnistä 
  • Kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamat haitat. Eduksi katsotaan se, että hakijalla on näyttöä ulkopuolisten tien käyttäjien aiheuttamista haitoista, esim. liikennemäärämittaustuloksia, kuvia, tien käyttäjien palautetta tai muuta vastaavaa.
  • Millaisia toimenpiteitä lisääntyneen liikenteen vuoksi on tehty.
  • Kuvaus, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta tien kunto säilyy kohtuullisena ja asukkaiden ja muiden tien käyttäjien turvallisuutta tiellä saadaan parannettua. 
  • Kustannusarvio suunnitelluista toimenpiteistä

Avustuksen saajan on huolehdittava siitä, että avustusta koskevana ajanjaksona tie pidetään autolla ajettavassa kunnossa ja että tien käyttöä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei kielletä.

Toimita hakemus sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi tai postitse: Laukaan kunta / elinkeinotoimi, PL 6, 41341 Laukaa 9.6.2021 mennessä.

Lisätietoja avustuksesta

Ote kunnanhallituksen 7.9.2020 § 172 päätöksestä: Kunta jakaa yksityistieavustuksia 160 000 euroa vuodessa. Tämän varsinaisen yksityistieavustuksen rinnalle on tarvetta kehittää harkinnanvarainen kertaluonteinen avustus luontomatkailukohteille johtavien yksityisteiden ja yksityisten teiden osalta. Laukaan kunnan elinkeinotoimi varaa kahdelle seuraavalle vuodelle 2021 ja 2022 noin 5000 euron summan harkinnanvaraiselle tuelle yksityisteille ja yksityisille teille, joiden käyttö on merkittävästi lisääntynyt luontomatkailun suosion kasvaessa. Tuki otetaan käyttöön jo vuoden 2020 aikana jos budjetti tämän mahdollistaa.

Tuen tarkoituksena on auttaa yksityisteitä ja maanomistajia pitämään Laukaan suosituille luontomatkailukohteille vievät tiet käyttäjille turvallisina. Tuki liittyy luontomatkailun edistämiseen ja kunta on nostanut esille omilla verkkosivuillaan mm. Hyyppäänvuoren, Hitonhaudan sekä Sarakallion kalliomaalaukset.

Tuki on harkinnanvarainen ja kertaluonteinen. Tuki myönnetään määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi pysäköintipaikan rakentamiseen, kunnostamiseen tai muiden tieolosuhteiden parantamiseen. Hakemukset käsitellään kunnan elinkeinotoimessa ja tuen myöntämisestä päättää elinkeinojohtaja.

Lisätiedot:

Elinkeinojohtaja Teemu Pinomäki, p. 050 4720 120, etunimi.sukunimi (a) laukaa.fi