Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023

Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa: pääosin tuttu ammattilainen jatkaa tutussa toimipisteessä. Terveyskeskukset, sosiaaliasemat, pelastusasemat, Sairaala Nova ja muut toimipisteet säilyvät samana.

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Aikaisemmin asukkaan oma kunta on vastannut näistä palveluista.

Asiakkaat asioivat edelleen samalla terveysasemalla tai terveyskeskuksessa, sosiaaliasemalla, hammashoitolassa, neuvolassa, perhekeskuksessa tai ikääntyneiden päivätoiminnassa kuten ennenkin. Myös kotihoito, vammaispalvelut, Myös pelastusasemat, Sairaala Nova ja muut palvelut toimivat samoin kuin nytkin.

Toimipisteiden ja ammattilaisten puhelinnumerot pysyvät samana. Päivystysavun numero 116 117 ja hätänumero 112 eivät muutu.

Puhelinnumerot säilyvät, uusi nettiosoite hyvaks.fi

Toimipisteiden ja ammattilaisten puhelinnumerot pysyvät samoina. Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi löytyvät 1.1.2023 alkaen palveluiden tiedot, yhteystiedot ja toimipisteet. Nämä tiedot löytyvät myös alkuvuodesta 2023 sote- ja terveyspalveluja aiemmin hoitaneiden (Laukaassa kunta ja Seututerveyskeskus) verkkosivuilta, joista ohjataan kävijät hyvinvointialueen verkkosivuille.

Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivu on www.hyvaks.fi, josta löydät 1.1.2023 alkaen palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot.

Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia palveluita ovat muun muassa

  • Terveysasemien ja -keskusten palvelut
  • Sosiaalipalvelut
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Hammashoitoloiden palvelut
  • Ikääntyneiden palvelut
  • Vammaispalvelut
  • Erikoissairaanhoidon palvelut, Sairaala Novan palvelut
  • Pelastustoimi ja ensihoito, Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelut

Hyvää arkea tukemassa

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tarjoamme uutena työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.

Lisätietoja

Hyvinvointialueen verkkosivuilta www.hyvaks.fi