Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun koskien Leppäveden liikuntapuiston sisäliikuntatilojen toteutusta

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt hylätä valituslupahakemuksen koskien Leppäveden liikuntapuiston sisäliikuntatilojen toteutusta.

Laukaan valtuusto teki kesällä 2019 päätöksen Leppäveden liikuntapuiston sisäliikuntatilojen toteuttamisesta. Liikuntatiloja ei ole aloitettu rakentamaan, sillä päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen joulukuussa 2020.

Valittajat hakivat muutosta Hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka päätti 19.9.2022 ettei valituslupaa tapauksessa myönnetä. Valtuuston päätös astuu voimaan.