Kunnanhallituksen päätöksiä 21.11.2022 kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 21.11.2022 kokouksesta.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Rekisterit kuntoon -hankkeen tilannekatsauksen

Laukaan valtuusto käynnisti vuonna 2017 Rekisterit kuntoon -hankkeen, jonka tavoitteena on korjata ja yhtenäistää kunnan rakennus- ja huoneistorekisterin, Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän ja Verohallinnon rekisterin tiedot.

Rakennuskannan rakennusten määrä on muuttunut hankkeen edetessä, sillä rakennuksia lisätään, että poistetaan rekisteristä selvitystyön tuloksena. Verottajalle ilmoitettavaa nettolisäystä on kertynyt vuoden 2022 alusta lähtien noin 60 000 m² ja ilmoitettavia rakennuksia 774 kappaletta. Tämä on tuonut noin 60 000 euroa vuosittaista kiinteistöverotuloa kunnalle.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2023 talousarvion hyväksymistä ja talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessa talouden tasapainottamisohjelman laatimista, että talousarviota vuodelle 2023. Laukaan kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kunnalla ja kuntakonsernilla on taseissa kertyneitä ylijäämiä. Vuoden 2023 talousarvion tavoitteeksi on asetettu laatia talouden tasapainottamisohjelma, jota noudattamalla kunnan talous voidaan tasapainottaa tulevien vuosien aikana.

Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen alkaa tammi-helmikuussa 2023 ja kestää noin puoli vuotta. Tasapainottamisohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2023. Yksittäisten toimenpiteiden osalta sopeuttamista voidaan toteuttaa jo vuoden 2023 aikana.

Talousarvion käsittelyn osalta kunnanhallitus päättää esittää 0,491M euroa ylijäämäistä talousarviota vuodelle 2023. Talousarvion käsittelyn aikana kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksestä poiketen muuttaa yksityistieavustuksien määrän 100 000 eurosta 160 000 euroon. Samalla 60 000 euroa säästetään vähentämällä määrärahaa matalan kynnyksen työhyvinvointipalveluista 20 000 euroa, vapaa-aikapalveluista 10 000 euroa ja Saralinnan selvitykseen varatusta määrärahasta 30 000 euroa. Lisäksi investointiosaan päätettiin lisätä 50 00 euron määräraha uimahyppytornia varten ja samalla Saralinnan investointiin varattua määrärahaa vähennettiin 50 000 eurolla. Talousarvio tulee valtuuston käsittelyyn 5.12.2022.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Tutustu kunnanhallituksen 21.11.2022 kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 25.11.2022.