Kunnanhallituksen päätöksiä 27.3.2023

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 27.3.2023 kokouksestaan:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Laukaan kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelman hyväksymistä.

Pitkän henkilöautoistumisen kauden jälkeen kävely ja pyöräliikenne ovat uudelleen vakiintuneet merkittäväksi osaksi liikennejärjestelmiä. Erityisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana kävelyn ja pyöräilyn merkitys on kasvanut. Ilmastokriisi, biodiversiteettikriisi (biologisen elämän monimuotoisuuskriisi), terveyshuollon kustannusten kasvaminen ja väestön ikääntyminen ovat pakottaneet muuttamaan liikennejärjestelmiä kaikkialla kestävämpään suuntaan. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma kokoaa yhteen kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet, niin infran, palveluiden, viestinnän kuin seurannan osalta. Edistämisohjelman tarkoitus on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, turvallisuutta ja houkuttelevuutta. Työn toteutus kokosi yhteen olennaiset poikkihallinnolliset sidosryhmät ja sitoutti ne ohjelmassa määriteltyihin toimenpiteisiin sekä pyrki kehittämään niiden välistä yhteistyötä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle edistämisohjelman hyväksymistä.

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan kirjastopalveluiden johtajan viralle sekä opettajien tehtäville.

Kirjastotoimenjohtajan virka on tulossa avoimeksi 1.4 lukien. Kunnanhallitus päätti käynnistää viran hakuprosessin ja muutti samalla nimikkeen kirjastotoimenjohtajasta kirjastopalveluiden johtajaksi.

Kirjastopalveluiden johtaja vastaa kunnan kirjastopalveluista ja niiden ke­hit­tä­mi­ses­tä ja toimii sivistyslautakunnan valmistelijana. Kirjastopalveluiden johtaja toimii kirjastopalveluiden esimiehenä. Kirjastopalveluiden johtaja osallistuu kirjaston asiakaspalveluun. Tulevina vuosina keskeisiä kehittämiskohteita ovat ohjelman mukainen kirjastopalveluiden modernisointi, pääkirjaston omatoimijärjestelmä, ja koko järjestelmän kehittäminen kaikissa kirjastoissa, pääkirjaston peruskorjauksen suunnittelu ja mahdolliseen kuntalan hajasijoitusmalliin osallistuminen, sekä mahdolliset talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet.

Lisäksi kunnanhallitus päätti perustaa kaksi erityisluokanopettajan virkaa ja matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka muutettiin tuntiopettajan toimeksi. Tehtävät laitetaan hakuun.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Tutustu kunnanhallituksen 27.3.2023 kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 31.3.2023.