Kunnanhallitus tiedottaa 11.10.2021 kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 11.10.2021 kokouksesta.

Laukaan kunnan lausunto Keski-Suomen strategialuonnoksesta 2025-2050

Keski-Suomen liitto on pyytänyt kuntien näkemyksiä Keski-Suomen strategiluonnoksesta vuosille 2025-2050. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä uusi strategia joulukuussa 2021.

Keski-Suomen strategian teemat ja näkökulmat on pyritty muo­dos­ta­maan maakunnan toimijoiden yhteisistä asioista, joiden edistäminen voi­daan toteuttaa maakunnallisella yhteistyöllä ja voimavaroilla. Strategian visiona on, että Keski-Suomi menestyy rakentamalla kes­tä­vää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hy­vin.

Keski-Suomen strategialuonnos 2025 – 2050 jakaantuu kolmeen osaan: lä­hi­vuosi­en kasvun kärkiin, aluekehittämisen painopisteisiin lä­hi­vuo­si­na 2022 – 2025 ja aluekehittämisen painopisteisiin pitkällä täh­täi­mel­lä vuoteen 2050, sekä näihin kaikkiin kytkeytyvästä ym­pä­ris­tö­se­los­tuk­ses­ta.

Kunnanhallitus painotti lausunnossaan muun muassa kuntien sitouttamista yhteiseen strategiaan yhteistyötä vahvistamalla ja, että strategian on hyvä pohjautua vahvasti Keski-Suomen kuntien vahvuuksiin. Strategiassa on hyvä huomioida elinkeinoelämän muutokset, että pyrkiä vahvistamaan alueellista infrastruktuuria muun muassa kehittämällä rata- ja maantieverkostoa.

Kunnanhallitus päätti aluevaalien äänestyspaikoista.

Kunnanhallitus päätti asettaa tammikuussa pidettävien aluevaalien äänestyspaikat. Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022 ja ennakkoäänestysaika on 12.1-18.1.2022. Aluevaaleissa valitaan uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue (nro)äänestyspaikka
Kirkonkylä (001)Laukaan pääkirjasto
Vihtavuori (002)Vihtavuoren liikuntahalli
Leppävesi (003)Leppäveden uusi koulu
Lievestuore (004)Lievestuoreen kansalaisopisto, Setlementti
Vehniä (005)Vehniän koulu
Pohjois-Laukaa (006)Kuusan koulu

Ennakkoäänestyspaikoiksi valittiin:

Kirkonkylä, Laukaan pääkirjasto
ke-pe 12.-14.1
la-su 15.-16.1
ma    17.1.
ti       18.1

09-18
10-14
09-18
09-18
Leppävesi, Leppäveden uusi koulusu   16.1
ma  17.1
ti     18.1
10-14
12-18
12-18
Lievestuore, Lievestuoreen kansalaisopisto, Setlementti, to    13.1
pe   14.1
la    15.1
12-18
12-18
10-14
Vihtavuori, Vihtavuoren liikuntahallike-pe 12.-14.1.12-18  

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.