Kunnanhallitus tiedottaa 14.6. kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 14.6.2021 kokouksesta.

Laukaan kunnan uudeksi hallintojohtajaksi valittiin Antti-Pekka Hokkanen

Laukaan hallintojohtajaksi haki 11 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli hakijoista seitsemää ja ensimmäisen hakukierroksen jälkeen jatkoon valittiin kaksi hakijaa. Hakemusten, ansiovertailun ja haastatteluissa esille tulleiden asioiden ja Laukaan kunnan hallintojohtajan viran hoitamisen kannalta tärkeisiin hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella valintatyöryhmä päätti yksimielisesti esittää, että hallintojohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Antti-Pekka Hokkanen. Kunnanhallitus hyväksyi valintatyöryhmän esityksen.

Kaavoituskatsaus 2021

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2021 kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan sekä maakunnan että kunnan käynnissä olevista maankäytön suunnitteluhankkeista. Katsauksen yhteydessä myös käynnistyi kaksi asemakaavahanketta, joiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetetaan nähtäville. Tiivistelmä kaavoituskatsauksesta julkaistaan syyskuussa joka kotiin jaettavassa Laukaa-Konnevesi -lehdessä.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 18.6.2021.