Kunnanhallitus tiedottaa 17.1.2022 kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 17.1.2022 kokouksesta.

Kunnanhallitus päätti perustaa kulttuurityöryhmän

Kunnanhallitus päätti perustaa kulttuuriohjelmatyöryhmän valmistelemaan valtuuston päätöksentekoon Laukaan kunnan kulttuuriohjelman. Työryhmässä toimii kunnan viranhaltijoita, että luottamushenkilöitä.

Kunnan tehtäviin kuuluu järjestää kulttuuritoimintaa. Useassa kunnassa on tehty erillinen kulttuuristrategia ohjaamaan kunnan roolia, määrittelemään tavoitekokonaisuudet eri kulttuurin toimi aloille sekä keskeiset toimenpiteet, joilla kunta edistää lakisääteistä tehtäväänsä. Kulttuuristrategia on kunnissa työkalu kunnan työntekijöille, johdolle ja luottamushenkilöille. Laukaan kulttuuriohjelma tulee sisältämään kulttuuriasioiden nykytilan kuvauksen Laukaan kunnassa, tavoitteet kunnan kulttuurityölle sekä keskeiset toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi, arviot toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista, sekä linjaus julkisen tai teen työryhmästä ja sen toimeksiannosta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Laukaan vesihuollon päivitetyn kehittämissuunnitelman hyväksymistä

Lain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Laukaan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys aloitettiin vuoden 2020 lopulla. Kehittämissuunnitelman päivityksessä on pyydetty samanaikaisesti lausunnot kunnallisilta ja seudullisilta valvontaviranomaisilta, alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta sekä naapurikunnilta. Lausunnoista esille nousi muun muassa yhteistyön kehittäminen muiden osuuskuntien ja kunnan kesken, sekä pidettiin hyvänä kehityssuunnitelman päivittämistä.

Lausuntojen pohjalta tekninen lautakunta sai valmiiksi esityksen, jota kunnanhallitus esittää nyt valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitys on luettavissa kunnanhallituksen esityslistalta.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkissä.