Kunnanhallitus tiedottaa 20.9.2021 kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 20.9.2021 kokouksesta.

Kuntastrategiatyön käynnistäminen

Kunnanhallitus päätti kokoukseen käynnistää kuntastrategiaprosessin. Tulevan strategian on tarkoitus tähdätä yhtä valtuustokautta pidemmälle aina vuoteen 2030 saakka. Uuden kuntastrategian on tarkoitus valmistua vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Strategiaa valmisteltaessa on erityisen tärkeää hahmottaa nykyinen toimintaympäristö, tuleva tavoitetila ja ottaa huomioon mitä tehtäviä ja rooleja Laukaa haluaa painottaa hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuonna 2023.

Kuntastrategian valmistelussa tullaan panostamaan laajoihin osallistus- ja vuorovaikutusmahdollisuuksin. Strategiaprosessin aikana valmisteluun otetaan mukaan kunnan esimiehet, henkilöstö, asukkaat ja erilaiset sidosryhmät. Kuntalaisille ja sidosryhmille tullaan avaamaan sähköiset vaikuttamiskanavat ja järjestetään keskustelutilaisuuksia. Voit olla vaikuttamassa siihen miltä Laukaan kunta näyttää vuonna 2030!

Visit Jyväskylä -yhteistyösopimuksen solmiminen

Kunnanhallitus hyväksyi matkailun yhteistyösopimuksen vuosille 2022-2024, jonka tavoitteena kehittää matkailutoimintaa yhdessä muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Sopimuksen myötä Laukaan matkailuyritykset voivat myös osallistua Visit Jyväskylä Regionin järjestämiin valmennusohjelmiin veloituksetta, hyödyntää ympärivuoden veloituksettomia näkyvyysmahdollisuuksia sekä osallistua isompiin yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin, joita ovat muun muassa messut ja sesonkikampanjat.

Kansainvälisiin matkailumarkkinoinnin toimiin Laukaan alueen yritykset voivat osallistua Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit täytettyään. Sitä ennen yritykset voivat halutessaan osallistua Visit Jyväskylä Regionin kansainvälistymispolku valmennusohjelmaan, jonka tavoitteena on kehittää toiminta kansainvälisten kriteerien mukaiseksi. Laukaan matkailutarjonta ja -alue huomioidaan Visit Jyväskylä Regionin markkinoinnissa ja si­säl­löis­sä, neuvontatyössä, sidosryhmäviestinnässä sekä DMO:n yh­tei­sis­sä kehittämistoimissa ja -ohjelmissa. Tavoitteena on saada laaja näkyvyys paikallisille yrittäjille.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 24.9.2021