Kunnanhallituksen päätöksiä 21.2. kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 21.2.2022 kokouksesta.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi toimenpiteet maantie 16729 (Laukkavirrantie) peruskorjaamiseksi sekä päällystämiseksi tehdyn valtuustoaloitteen osalta.

Kunnanhallitus käsitteli aloitetta Laukkavirrantiestä. Aloitteen mukaan tien kunnossapitoon käytetyt resurssit eivät ole riittäviä ja kiireellisiä kunnostustoimenpiteitä on lykätty. Laukkavirran soratie tulisi peruskunnostaa ja päällystää, jotta se kestäisi nykyisen, tiehen kohdistuvan rasituksen ja olisi turvallinen käyttää ympäri vuoden.

Tekninen toimi laati selvityksen asian osalta. Kunnan mahdollisuudet Laukkavirrantien kunnon parantamiseen ovat varsin pienet, koska kyseessä on valtion tie ja tien ylläpidosta vastaa paikallinen Ely-Keskus. Käytyjen keskustelujen että Väyläviraston ohjeistuksien perusteella todettiin ettei Laukkavirrantie ei ainakaan lähiaikoina ole valtion peruskorjaushankkeena.

Kunnanhallitus päätti lausua Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion muutoksista.

Keski-Suomen pelastuslaitos on pyytänyt Keski-Suomen kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen talousarvion muutoksista vuodelle 2022. Vuoden 2022 talousarviomuutokset perustuvat Keski-Suomen sairaan hoitopiirin hallituksen päätökseen ensihoitopalvelun tuotannon siirtämisestä Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun tuotan to vastuulle Kannonkoskella, Kinnulassa, Pihtiputaalla ja Saarijärvellä 30.11.2021 alkaen ja Jämsän paloasemaryhmän toiminta valmiusjärjestelyiden kehittämistoimenpiteistä.

Talousarviomuutosten myötä kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 1,98 prosentilla. Laukaan maksuosuus nousee kuluvalle vuodelle 1 781 796 euroon. Nousua vuonna 2021 lausunnolla olleeseen talousarvioon on 34 523 euroa. Kunnanhallitus lausunnossaan painotti toimintamenojen ja investointien karsimista ja kannustamaan yhteistyön laajentamiseen sopimuspalokuntien kanssa.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkissä.

Lisätietoja

Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi