Kunnanhallitus tiedottaa 22.11 kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 22.11.2021 kokouksesta.

Kunnanhallituksessa oli käsittelyssä vuoden 2022 talousarvio.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle talousarvion hyväksymistä. Kunnanjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioksi esiteltiin valtuustolle ensimmäisen kerran 29.10.2021, jonka jälkeen valtuustoryhmä lausuivat 8.11.2021 pidetyssä valtuuston kokouksessa puolueryhmien näkemyksiä talousarviosta. Valtuustoryhmien kannanottoihin voi tutusta kunnanhallituksen esityslistalta. Talousarvio etenee valtuuston päätettäväksi joulukuun kokoukseen. Talousarvio on noin 1.1 miljoonaa euroa alijäämäinen kunnanhallituksen esityksessä.

Kunnanhallitus antoi lausunnon kaavoitus- ja rakentamislaista

Kunnille on tullut lausuntopyynnölle kaavoitus- ja rakentamislaki. Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

Laukaan kunta näki hyvänä, että noin 20 vuotta vanhaa maan käyttö- ja rakennuslakia tarkastellaan muuttuneen toimintaympäristön lähtökohdista. Myös lakimuutokselle asetetut tavoitteet ovat kannatettavia. Lausunnon kokonaisuudessa voit lukea tästä linkistä.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkissä.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 26.11.2021.