Kunnanhallitus tiedottaa 31.5.

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 31.5.2021 kokouksesta: Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeen ja käsitteli henkilöstöasioita.

Talousarvion laadintaohje vuodelle 2022 raamittaa talouden suunnittelua

Talousarvion laadintaohje antaa raamin seuraavan vuoden talouden suunnittelulle. Vuoden 2022 talousarvion laadintaohje on laadittu vuoden 2020 tilinpäätöksen, vuoden 2021 talouden seurantatietojen ja vuotta 2022 koskevien taloudellisten ennusteiden ja kehitysnäkymien perusteella.

Talousarvioraami on laadittu siten, että vuoden 2022 tulos on hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti noin 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Raamiin sisältyy noin 3,9 miljoonan euron sopeutus normaaliin kustannuskehitykseen nähden. Raamin mukainen toimintakate kasvaa tästä huolimatta 4,6 miljoonaa euroa vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion tasosta, koska sopeutustarve on laskettu vasta välttämättömien kustannuslisäysten jälkeisestä toimintakatteesta. Sopeutustavoite on jaettu palvelualueille arvioiden niiden mittasuhteita ja kustannuskehitystä. Sopeutus tarkoittaa sekä menojen leikkauksia että tulojen lisäyksiä. Kunnanhallitus kehottaa lautakuntia ja talousarvion valmistelijoita hyödyntämään 17.5.2021 § 151 hyväksyttyä talouden tasapainottamisen raporttia sopeutusten valmistelun tukena.

Lautakuntien tulee tehdä mahdolliset perustellut esitykset raamin muuttamisesta 31.8.2021 mennessä ja antaa laadintaohjeeseen perustuvat talousarvioesitykset 1.10.2021 mennessä.

Henkilöstöasioissa nimikemuutoksia

Kokouksessa käsiteltiin kolme nimikemuutosta ja niihin liittyvät täyttöluvat. Nimikemuutosten taustalla on yleensä tarkoituksenmukaisuus ja työtehtävien muuttumisesta aiheutuneet seikat. Nimike ei ehkä enää kuvaa nykyistä tehtävää tai työyhteisöön halutaan uudenlaisia tehtäväjakoja.

Kunnanhallitus muutti sosiaalityön toimistosihteerin viran palveluohjaajan viraksi, kirjastovirkailijan toimen pedagogisen informaatikon toimeksi ja kuraattorin toimen vastaavan kuraattorin toimeksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vuoden 2021 loppuun saakka vanhus- ja vammaispalveluissa henkilöstön täyttöluvat myöntää perusturvajohtaja. Taustalla on vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstön saatavuuden heikentyminen. Kaikkia vanhus- ja vammaispalvelun tehtäviä ei ole saatu täytettyä tavanomaisin rekrytoinnein ja sijaisten saatavuus on vaikeutunut. Hoitoalan työvoimapula näkyy koko maakunnassa.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Tutustu kunnanhallituksen 31.5.2021 kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 4.6.2021.

Lisätietoja:

Kristiina Itäranta, vs. hallintojohtaja, p. 040 635 1620, etunimi.sukunimi (a) laukaa.fi