Kunnanhallitus tiedottaa 8.8.2022

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 8.8 kokouksesta: kunnanhallitus päätti, että Sorajyvän yritysalueelta luovutetaan rakennusmaata ja esitti valtuustolle hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä.

Teollisuustontteja myytäväksi ja vuokrattavaksi Sorajyvän alueelta

Sorajyvä on Leppäveden taajamassa sijaitseva teollisuusalue, johon kunta on kaavoittanut teollisuustontteja ja rakentamassa kunnallistekniikka vuoden 2022 aikana. Alueelta löytyy kaikkiaan noin 5 hehtaaria teollisuustonttimaata.

Kunnanhallitus päätti, että Sorajyvän rakennuspaikat myydään tai vuokrataan hakijan toiveen mukaisesti. Myyntihinta on 10 euroa/m². Vaihtoehtoisesti vuotuinen perusvuokra on 5 % myyntihinnasta ja se sidotaan elinkustannusindeksiin.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle vuoden 2022-2025 hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä

Hyvinvointikertomus ja – suunnitelma ovat lakisääteisiä kuntajohtamisen työvälineitä,
jotka toimivat kunnan strategiantyön, toiminnan ja talouden suunnittelun sekä poliittisen päätöksenteon yhtenä perustana ja toimeenpano-ohjelmana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien kunnan palvelualojen ja toimijoiden yhteinen tehtävä.

Hyvinvointisuunnitelma on laadittu uuden kuntastrategian pohjalta ja valtuustokauden painopisteiksi on noussut neljä kokonaisuutta:

  1. kaikille mahdollisuus osallisuuteen
  2. hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut
  3. hyvät arkiympäristöt
  4. päätöksenteolla vaikuttavuutta

Hyvinvoinnin tavoitteita on tarkasteltu eri ikäryhmätasoilla, joissa tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, työikäisten työ- ja toimintakykyä sekä ikääntyvien hyvinvointia ja sujuvaa arkea sekä saada lisää toimintakykyisiä vuosia.

Hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu toiminnan tavoitteet, toimenpiteet joilla tavoite pyritään saavuttamaan, vastuutahot sekä mittarit joilla tavoitteen toteutumista mitataan.

Hyvinvointisuunnitelman voit tutustua täällä.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Tutustu kunnanhallituksen 8.8.2022 kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja julkaistaan 12.8.2022.