Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojelumääräykset ovat uudistuneet

Laukaan kunnan ja Hankasalmen kunnan valtuustot ovat 25.4.2022 hyväksyneet kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset. Päätökset ovat saaneet lainvoiman. Määräykset astuvat voimaan 20.6.2022, jolloin kuntien erilliset ympäristönsuojelumääräykset eivät enää ole voimassa.

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain perusteella ja niissä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet.

Ympäristönsuojelumääräykset on uudistettu täysin, ja kokonaan uusia asioita ovat muun muassa määräykset koskien eräiden jätteiden pienimuotoista hyödyntämistä maarakentamisessa, rakennusten polttamista, maalämpöjärjestelmien rakentamista, erotinlaitteistoja sekä lantavarastojen, eläinsuojien ja eläinten ulkotarhojen sijoittamista.

Vanhoissa määräyksissä oli tarve uusimiselle muun muassa lainsäädännön muutosten myötä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat tärkeitä kunnallisessa ympäristönsuojelussa ja ne tulevat toimimaan työkaluna myös muille viranomaisille, kuten rakennusvalvontaviranomaiselle.