Laukaan koronatyöryhmä linjasi koronasuosituksia kunnan palveluihin

Laukaan koronatyöryhmä on tällä viikolla käynyt läpi Laukaan koronatilannetta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on siirrytty koronan kiihtymisvaiheeseen. Tästä huolimatta Laukaassa ei tällä hetkellä ole tarve ottaa käyttöön uusia rajoituksia. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan kevään ohjeilla. Laukaassa järjestettävissä tapahtumissa tulee noudattaa Aluehallintoviraston kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta.

Lukio ja koulut aloittavat lukuvuoden lähiopetuksessa samoilla ohjeilla kuin millä kevätlukukausi vietiin päätökseen. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi

 • Kouluissa noudatetaan turvaväliohjeita ja tarkkaa käsihygieniaa
 • Ryhmien sekoittumista vältetään, jos se on opetuksen järjestämisen kannalta mahdollista
 • Koulu voi järjestää tilaisuuksia ja retkiä turvallisuusohjeita ja turvavälejä noudattaen ensisijaisesti ulkotiloissa. Jos turvavälejä ei pystytä noudattamaan, silloin suositellaan maskin käyttöä.
 • Maskisuositus on voimassa oppilaille 6. luokasta alkaen (yhdysluokissa 5-6 -luokista alkaen) ja koko henkilöstölle tilanteissa jolloin turvavälejä ei voida noudattaa mukaan lukien koulukuljetukset.
 • Oppilaita saattavat huoltajat eivät tule koulun sisätiloihin
 • Kokoukset ja palaverit järjestetään turvaväli-, maski ja hygieniasuosituksia noudattaen tai etäjärjestelyin.
 • Koulut lähettävät tarkennetut ohjeensa koteihin ennen lukuvuoden aloitusta, kuitenkin viimeistään maanantaina 9.8.

Varhaiskasvatus jatkaa olemassa olevilla ohjeistuksilla toistaiseksi

 • Ruokailu tapahtuu siihen varatussa tilassa. Henkilöstö annostelee annokset lapsille. Ruokailutilanteita tulee porrastaa ja ruokailuissa huomioidaan riittävät etäisyydet. Lapset eivät ota itse ruokaa tai käsittele toisten ruokailuvälineitä, vaan aikuinen jakaa sekä annostelee ruoka-annokset hygieniaohjeita noudattaen.
 • Huoltajien on mahdollista tulla sisälle varhaiskasvatusyksikköön kasvomaskia käyttäen. Muutoin lapsen haku ja tuonti tapahtuvat ulko-ovelle.
 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetuskeskustelut pidetään ensisijaisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.
 • Lasten terapioita voidaan toteuttaa varhaiskasvatusyksikössä edelleen, mikäli se on lapsen kuntoutuksen kannalta välttämätöntä.
 • Harjoittelujaksoja suorittavia opiskelijoita voidaan ottaa varhaiskasvatusyksiköihin toistaiseksi ja tautitilanne huomioiden.
 • Uusien lasten tutustuminen suunnitellaan tarkoin syksyn 2021 osalta suosien ensisijaisesti ja mahdollisimman pitkään hyödyntämällä ulkotiloja. Lapsi tutustuu varhaiskasvatuksen toimintaan ja tiloihin yhdessä huoltajan kanssa huomioiden hygieniaohjeet ja turvaetäisyydet. Tutustumiset kannattaa porrastaa. Myös etäyhteyksiä voidaan tarvittaessa hyödyntää.
 • Tutustumiskäyntejä voidaan toteuttaa myös sisätiloissa varaten tutustumiset ajankohtiin, jolloin yksikössä on riittävästi väljyyttä. Tutustumiskäynnille voi tulla vain terveenä. Varhaiskasvatusyksikön ollessa kiinni lapsi voi leikkiä vanhempansa kanssa piha-alueella tutustuen tällä tavoin uuteen ympäristöönsä. Uusien lasten tai aloittaessa on tärkeää käydä huolellisesti läpi lapsen, perheen ja lapsiryhmän kanssa hygieniaohjeistukseen liittyvät asiat.
 • Maskisuositus on voimassa edelleen. Maskia käytetään, vaikka olisi saanut täyden rokotussuojan.
 • Oireettomien sisarusten suositellaan pysyvän kotona, mikäli perheessä on oireinen sisarus ja odotetaan testituloksen varmistumista. Kotona pysyminen testituloksen varmistumiseen on tärkeää erityisesti niissä tapauksissa, mikäli on erityisen vahvaa epäily, että perheenjäsenellä on koronavirustartunta.

Aikuisten ja lasten harrastustoiminta jatkuu kunnan harrastustiloissa niin, että toiminnan järjestäjä vastaa tartuntatautilain 58 c § mukaisten turvallisuus- ja hygieniaohjeiden noudattamisesta. Tarvittaessa järjestäjä voi rajoittaa osallistujamäärää käytössä olevan tilan mukaan turvavälien noudattamisen takaamiseksi.

Kansalaisopiston kurssitoiminta toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

 • Jos lähiopetus joudutaan keskeyttämään, opetus siirtyy mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen.
 • Kursseilla noudatetaan turvaväliohjeita ja hyvää käsihygieniaa. Kursseille voi osallistua ainoastaan terveenä.
 • Maskisuositus on voimassa valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan kaikilla yli 12 vuotiailla opiskelijoilla ja koko henkilöstöllä tilanteissa jolloin turvavälejä ei voida noudattaa
 • Kurssien opiskelijamäärä rajataan käytössä olevan tilan mukaan turvavälien toteutumiseksi

Kunnan nuorisotilat avautuvat syyskuussa voimassa olevien kokoontumisrajoitusten sallimissa rajoissa sekä turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen.

 • Nuorisotiloissa pätee sama maskisuositus kuin kouluilla.
 • Nuorisotoiminnan jalkautumisia NuokkariPakulla jatketaan.
 • Ajankohtaista tietoa nuorisotilojen toiminnoista saa nuokkareiden somesta.

Kirjastot ovat avoinna normaalisti, ja ohjeistavat asiakkaitaan turvallisesta asioinnista käsihygieniaa, maskisuositusta ja turvavälejä noudattaen.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluasumisyksiköissä vieraileminen

 • Tule vierailulle vain täysin terveenä. Vierailulle tullessasi pese ensin kädet ja käytä kasvomaskia ja muita henkilökunnan suosittelemia suojaimia.

Oman henkilökunnan ohjeistus

 • Laukaan kunnan työpaikoilla voimassa maskinkäyttösuositus toistaiseksi. Maskia käytetään, vaikka olisi saanut täyden rokotussuojan.
 • Laaja etätyösuositus jatkuu esimiehen kanssa sopien tehtävien salliessa.
 • Kokoukset ja palaverit järjestetään turvaväli-, maski ja hygieniasuosituksia noudattaen tai etäjärjestelyin.

Lisätietoja:

Jukka Lappalainen

Ympäristötoimenjohtaja

0400 564 983

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Maria Kankkio

Varhaiskasvatuksen johtaja

040 504 2139

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi