Laukaan kunnalta vahva tulos – alijäämät saatiin katettua

Laukaan kunnan tilinpäätös on selvästi ennakoitua parempi. Ennakkotietojen mukaan kunnan tulos on 2,8 miljoonaa euroa positiivinen ja kunta saa katettua taseeseen kertyneet alijäämät. Tulos on 3,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Hyvä tulos muodostuu onnistumisista monella saralla, sillä tuloslaskelman kaikki keskeiset tunnusluvut toteutuivat talousarviota paremmin. - Vuoden aikana tehdyt sopeutustoimet ovat olleet tehokkaita ja lisäksi verorahoitus toteutui onneksi ennakoitua paremmin, kommentoi talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

Kunnan toimintatulot ylittivät talousarvion 0,8 miljoonaa euroa ja toimintakulut alittivat talousarvion 0,8 miljoonaa euroa. Toimintakate muodostui siten 1,6 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Verotulot ylittivät talousarvion 0,3 miljoonaa ja valtionosuudet 0,6 miljoonaa euroa. Myös korkotuotot ylittyivät ja korkokulut alittuivat, minkä seurauksena rahoituserät toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Investointiohjelman karsiminen pienensi poistoja, jotka alittivat talousarvion 0,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 5,0 miljoonan euron investoinnit pystyttiin kattamaan kokonaan vuosikatteella, mutta kunnan lainamäärä kasvoi kuitenkin 1,0 miljoonalla eurolla 110 miljoonaan euroon (5867 €/as). Lainamäärän kasvu johtui hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä korottomien velkojen kuten ostovelkojen ja siirtovelkojen muutoksista, jotka vaikuttivat merkittävästi kunnan maksuvalmiuteen ja kassaan.

Positiivinen tulos ja erityisesti alijäämien kattaminen ilahduttavat kunnanjohtaja Linda Leinosta Tämä on tärkeä valonpilkahdus Laukaan talousuutisiin, jotka ovat viime aikoina olleet lähinnä negatiivisia. Tämä on myös upea näyttö siitä, että pystymme organisaationa johtamaan taloutta oikeaan suuntaan vaikeana aikana. Tästä täytyy kiittää erityisesti meidän henkilöstöä, joka on sitoutunut ponnistelemaan laukaalaisten hyväksi, vaikka sopeutukset näkyvät jokaisen työntekijän arjessa.

Laukaan taloushuolet eivät kuitenkaan pääty tähän. Kuluvan vuoden talousarvio on alijäämäinen ja tase uhkaa painua uudelleen alijäämäiseksi tilikauden 2024 jälkeen. – Meillä on hyvä talouden tasapainottamisohjelma, jonka toteuttamista pitää nyt määrätietoisesti jatkaa. Edessä on vielä vaikeita vuosia, mutta tämä hyvä tilinpäätös antaa uskoa siihen, että tasapainoinen talous on saavutettavissa täydentää Leinonen.

Laukaan kunta

Tilinpäätös (miljoonaa euroa)20232022  
Tilikauden tulos2,8-4,6
Vuosikate10,22,2
Kertynyt yli-/alijäämä0,1-1,0
Toimintakulut66,2140,3
Verotulot44,378,6
Valtionosuudet20,747,6
Lainakanta 31.12.110,0 (5867 €/as)109,0 (5804 €/as)
Investoinnit5,09,4
Asukasluku 31.12.18.75018.775

Tilinpäätös allekirjoitetaan kunnanhallituksen kokouksessa 25.3. jolloin julkaistaan yksityiskohtaisemmat tiedot kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksestä.

Lisätietoja:

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sakari Suomala

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

040 070 0007

PL 6
41341, Laukaan kunta

Leena Kalmari

Valtuuston puheenjohtaja

050 3844030

PL 6
41341, Laukaan kunta

etunimi.sukunimi@laukaa.fi