Laukaan kunnan katujen talvikunnossapitotyöt 2021-23 + optiot 2023-24-25

Laukaan kunnan tekniset palvelut pyytää yksikköhintaista (€/kaistakilometri ja €/tunti) tarjousta Laukaan kunnan hallinnassa olevien katualueiden talvikunnossapidosta ajalle 1.10.2021-31.5.2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa talvikausille 1.10.2023-31.5.2024 ja 1.10.2024-31.5.2025.
Kohteet sijaitsevat Laukaan kirkonkylän, Vihtavuoren, Leppäveden ja Lievestuoreen taajamissa.

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/laukaa