Laukaan kunnan talouden tasapainottamistyö käynnistyi

Laukaan kunnan talouden tasapainottamistyö käynnistyi ohjausryhmän kokouksella 21.2. Ensimmäisessä kokouksessa talouden tasapainottamisen ohjausryhmä asetti työlle tavoitteet.

Talouden tasapainottamisen tavoitteena on, että vuonna 2027 Laukaan kunnalla ei ole kertyneitä alijäämiä eikä kunnan velkamäärä kasva vuoden 2023 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan Laukaan kunnan talous painuu alijäämäiseksi. Kunnan menot ovat vuositasolla 4–6 miljoonaa euroa suuremmat kuin tulot, kertoo Laukaan kunnan talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila.  – Kunnalla ei ole taloudellisia puskureita tai muuta pahan päivän varaa. Kuntalain vaatimusten mukaan kunnan tulot ja menot tulee tasapainottaa neljän vuoden kuluessa vuoteen 2027 mennessä.

Tasapainottamisryhmässä 21.2. käytiin läpi analyysi Laukaan kunnan väestöstä ja taloudesta sekä määriteltiin tasapainottamisohjelman tavoite ja talouden sopeuttamistarve. Laukaan kunta on tehnyt talouden sopeuttamistyötä useiden vuosien ajan. Kuntien välisessä vertailussa Laukaan kunta tuottaa palvelut verrattain edullisesti ja kustannustehokkaasti. Yleinen kustannustaso ja asukkaiden palvelutarve ovat kuitenkin kasvaneet siinä suhteessa, että tavanomaiset tasapainottamistoimenpiteet eivät riitä.

-Positiivista ja helpottavaa on se, että Laukaan kuntana olemme tehneet oikeita asioita. Olemme tuottaneet laadukkaita palveluja, vieläpä taloudellisesti kustannustehokkaasti. Sen vahvisti myös analyysin kunnan taloustilanteesta tehnyt Finnish Consulting Group (FCG), kunnanjohtaja Linda Leinonen kertoo.  – Ikävää meidän kaikkien kannalta on kuitenkin se, että talouden sopeuttamisen tarve on melkoisen iso. Se tulee todennäköisesti vaatimaan raskaaltakin tuntuvia muutoksia toimintaan ja palveluihin, Leinonen jatkaa.  – Pitkän aikavälin välin tavoitteena tasapainottamistyössä on saada kunnan talous sellaiseen kuntoon, että meille Laukaan kuntaan palaisi työn tekemiseen rauha. Haluamme varmasti kaikki keskittyä työhön ilman jatkuvaa epävarmuutta ja kulujen höyläämistä.

Perusteellista työtä ja avointa tiedottamista

Tasapainottamistyö käynnistyy kunnan nimeämien viranhaltijoiden haastattelulla. Haastattelujen perusteella kootaan ehdotus keinoista talouden tasapainottamiseksi, minkä jälkeen ohjausryhmä arvioi keinojen riittävyyttä. Yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistellaan keinoluettelosta kokonaisuus, joka viedään valtuuston päätettäväksi syksyllä 2023.  

Tavoitteena on valmistella valtuustossa hyväksyttävä tasapainotuspaketti, jossa on sovittu tavoiteaikajakso, tasapainotustarve, jaksotus ja yhdessä sovitut keinot, joiden avulla Laukaan kunnan talous saadaan oikaistua tavoitteen mukaiseksi.

Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat kaikki poliittiset puolueet, kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä henkilöstön edustaja. Tasapainottamisohjelman laatiminen toteutetaan yhteistyössä Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) asiantuntijoiden kanssa. Ryhmän kokoonpanoon voi tutustua kunnanhallituksen päätöksessä täällä (linkki).

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti prosessin aikana. Prosessin etenemisestä tiedotetaan henkilöstöä, päättäjiä ja mediaa jokaisen kokouksen jälkeen tilanteesta. Tasapainottamisohjelman laatiminen kestää noin puoli vuotta alkaen helmikuusta.  –Talouden tasapainottamisohjelmaa työstämme perusteellisesti ja kaikista päätöksistä avoimesti tiedottaen, sanoo kunnanjohtaja Linda Leinonen.

Tavoitteena on valmistella valtuustossa hyväksyttävä tasapainotuspaketti, jossa on sovittu tavoiteaikajakso, tasapainotustarve, jaksotus ja yhdessä sovitut keinot, joiden avulla Laukaan kunnan talous saadaan oikaistua tavoitteen mukaiseksi.


Tietoa Laukaan kunnan taloudesta, talousarviot ja tilinpäätökset

Lisätietoja

Sakari Suomala

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

040 070 0007

PL 6
41341, Laukaan kunta

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi