Laukaan kunnan talousarvio 2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 kokouksessaan 5.12.

Kunnanhallituksen talousarvioesitykseen tehtiin 15 muutosesitystä, joihin liittyen kokouksessa järjestettiin 14 äänestystä. Äänestysten tuloksena kunnanhallituksen talousarvioesityksen investointiosaan hyväksyttiin kaksi muutosta. Muilta osin talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisena.

Hyvinvointialueuudistus mullistaa kuntien toiminnan ja talouden vuonna 2023. Laukaan kunnan budjetti kutakuinkin puolittuu. Kuntien tuloveroprosenteista leikataan 12,65 prosenttiyksikköä, yhteisöverosta kolmannes, valtionosuudesta puolet ja veromenetysten kompensaatioista kaksi miljardia. Yhteensä kuntien tuloja siirtyy hyvinvointialueille yli 21 miljardia euroa. Kunnan tulopohja muuttuu siis hyvinvointialueuudistuksesta johtuen, mutta kunta ei omalla päätöksellään muuta veroprosentteja vuodelle 2023. Laukaan kunnan uusi tuloveroprosentti on 8,86 %.

Vuoden 2023 talousarvio käynnistää toden teolla kesällä 2022 hyväksytyn uuden kuntastrategian toimeenpanon. Kuntastrategian mukaisesti kunnan toimintaa ohjaavat pääperiaatteet ovat PIDEMMÄLLE, POSITIIVISESTI ja PALVELLEN. Strategiassa painotettavat pääkohderyhmät ovat asukkaat, henkilöstö ja yritykset. Strategian avulla halutaan lisätä kunnan elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa eli luoda lisää liekkiä Laukaaseen.

Laukaan kunnan talous ei ole tasapainossa, mikä on näkynyt alijäämäisinä tuloksina tilivuosina 2021-2022. Kunta on sopeuttanut toimintaansa vuosittain ja sopeutuksia tulee jatkaa, jotta tasapainoinen talous saavutetaan. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyy yli 2 miljoonan euron sopeutustoimet normaaliin kustannuskehitykseen nähden. Vuoden 2023 aikana kunnassa laaditaan talouden tasapainottamisohjelma, jonka avulla tasapainoinen talous voidaan tulevien vuosien aikana saavuttaa.

Kunnan toimintakulut laskevat 67 miljoonaa euroa ja toimintatulot 3,7 miljoonaa euroa. Kunnan toimintakate pienenee siten 66,2 miljoonaa euroa. Uuden kunnan ydintoimintoihin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen käytettävä rahamäärä kasvaa 1,7 miljoonaa euroa eli noin 3,9 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Kunta panostaa voimakkaasti tulevaisuuteen; talousarvio sisältää 11,3 miljoonaa euroa investointeja. Merkittävimmät investointihankkeet ovat ruokapalvelukeskus (2,0 milj. €), Leppäveden päiväkoti (2,1 milj. €) ja Vuonteen alueen päiväkoti-koulu (1,1 milj. €). Lisäksi liikennealueiden, puistojen ja yleisten alueiden investointeihin varataan yhteensä 2,0 miljoonaa euroa ja yritystonttien esirakentamiseen 1,0 miljoonaa euroa.

Talousarvion keskeisiä tunnuslukuja (1000 €):

1000 €TPE 2022TA 2023
Toimintatulot32.39128.031
Toimintakulut-152.904-81.512
Toimintakate-120.904-53.480
Verotulot78.57342.874
Valtionosuudet47.50320.400
Rahoitusosuudet244-1.165
Vuosikate5.8068.628
Poistot7.2608.147
Tilikauden tulos-1.454481
Investointimenot11.39311.310
Lainakannan muutos4.6801.782
Lainamäärä/asukas (31.12.)5.787 euroa/as6.009 euroa/as

Tutustu Laukaan kunnan talousarvioon 2023.

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi