Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 18.9.2023

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 18.9.2023 kokouksestaan:

Kunnanhallitus esittää tasapainottamisohjelman hyväksymistä valtuustolle muutamilla muutoksilla

Valtuusto päätti joulukuussa 2022 käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laatimisen ja valtuutti kunnanhallituksen nimeämään työlle ohjausryhmän, jossa ovat edustettuna kaikki valtuustoryhmät.

Ohjausryhmä asetti tasapainottamisohjelman tavoitteeksi, että vuonna 2027 kunnalla ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkamäärä ei kasva vuoden 2023 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Työn alkaessa arvio kunnan talouden epätasapainosta oli 4-6 miljoonaa euroa vuotta kohden. Työn edetessä talouden tilannekuva heikkeni ja tasapainottamistarve kasvoi jopa 8-9 miljoonaan euroon. Tasapainottamisohjelma laatimista jatkettiin sovittuun kuuden miljoonan euron tasoon, minkä lisäksi kunnanhallitus asetti talousarviovalmisteluun oman sopeutustavoitteen vuodelle 2024.

Tasapainottamisohjelmapäätös on luonteeltaan puitepäätös. Valtuusto ei sitovasti päätä yksittäisistä toimenpiteistä vaan hyväksyy toimenpidekokonaisuuden, jonka yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin erikseen tai osana kunkin vuoden talousarviota. Tasapainottamisohjelma luettavissa täällä.

Kunnanhallitus päätti esittää tasapainottamisohjelman hyväksymistä valtuustolle seuraavilla muutoksilla:

Lukion valinnaisten lyhyiden kielten opetuksesta luopumista koskeva toimenpide muutetaan koskemaan yleisesti lukion kurssitarjontaa, jota muokkaamalla toimeenpannaan vastaava sopeutustavoite. Sopeutus ei siis kohdistu nimenomaisesti tai ainoastaan lyhyiden kielten opetukseen. Toimenpiteen talousvaikutus on alkuperäisen tavoitteen mukaisesti 12.000 euroa.

2)     Teknisten tukipalvelujen yhtiöittämiseen liittyvän toimenpiteen osalta tarkennetaan, että käynnistetään selvitys ja valmistelu, joka johtaa kunnan 100 % omistaman inhouse-yhtiön perustamiseen. Kumppanuutta inhouse-yhtiön kanssa seurataan ja mahdollisista muutoksista yhtiörakenteessa päätetään myöhemmin erikseen.

3) Tasapainottamisohjelmasta poistetaan maininta, että päiväaikaan tapahtuva nuorisotyö toteutetaan etsivien nuorisotyöntekijöiden toimesta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle kuntapaikkojen varaamista

ELY on pyytänyt Keski-Suomen alueen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille ja/tai kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville vuodelle 2024. Kuluvana vuonna Keski-Suomessa on tarjolla yhteensä 1065 kuntapaikkaa. Aiempien vuosien kuntapaikkamäärä on ollut noin 300. Kuntapaikoille on vuonna 2023 on tähän mennessä tullut koko Keski-Suomen alueella 166 henkilöä. Kiintiöpakolaisia Keski-Suomen alueella on vastaanottanut Jyväskylä ja Äänekoski.

Valtio tukee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti suojelua saaneiden vastaanotossa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 6503 €/vuosi ja hyvinvointialueelle 342€/vuosi alle 7-vuotiaista lapsista. Yli 7-vuotiaista henkilöistä kunnille maksetaan 1955€/vuosi ja hyvinvointialueelle 345€/vuosi. Laskennallista korvausta maksetaan kiintiöpakolaisista, turvapaikan saaneista ja tilapäistä suojelua saavista, joille on rekisteröity kotikunta. Kotoutumislain mukaisia laskennallisia korvauksia maksetaan yleensä kolme vuotta. Pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista henkilöistä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunta varaa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille vuonna 2024 15 kuntapaikkaa, varaus tehdään ensisijaisesti perheille, kiintiöpakolaisille ei varata kuntapaikkoja ja Kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville varataan 10 kuntapaikkaa vuonna 2024.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Tutustu kunnanhallituksen 18.9.2023 kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 22.9.2023.