Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 8.4.2024 kokouksesta

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 8.4.2024 kokouksesta

Laukaan kunta solmii Metsähallituksen kanssa kunnossapitosopimuksen Kirkkoniemestä. Sopimuksella alueen ylläpito siirtyy Laukaan kunnalle

Tarvaalan Kirkkoniemi Laukaassa on suosittu ulkoilualue, joka tarjoaa luonnonsataman, tulipaikkoja ja muinaishistoriallisia kohteita. Vuonna 2023 puretun kävelysillan korvaamiseksi Metsähallitus sai 90 000 euroa eduskunnalta. Laukaan kunnan ja Metsähallituksen välillä käydyissä neuvotteluissa päätettiin, että kunta ottaa vastuun alueen kunnossapidosta, jonka arvioidut vuosittaiset kustannukset ovat 1500-2000 euroa.

Kirkkoniemen maa-alueet ja rakenteet pysyvät Metsähallituksen omistuksessa, mutta uuden sillan rakentamisesta ja alueen kunnostamisesta vastaa Metsähallitus. Laukaan kunnan tekniset palvelut tulevat vastaamaan alueen ylläpidosta, mikä mahdollistaa Kirkkoniemen säilymisen ulkoilijoiden ja matkailijoiden saavutettavissa olevana luontokohteena.

Kunnanhallitus päätti ruokapalvelukeskuksen hankesuunnittelun jatkamisesta ja tuotantomenetelmän muutoksesta tulevaisuudessa

Laukaan ruokapalvelukeskuksen hankesuunnittelutyöryhmä keskeytti toimintansa vuonna 2023 talouden tasapainottamiseksi ja investointien uudelleenarvioinnin vuoksi. Ruokapalvelun kehittämisessä päätettiin palata tarveselvitysvaiheeseen, pohjana nykyisen laitteiston käyttöiän päättymisen ja sisäilmaongelmien aiheuttamat haasteet.

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi 25.9.2023 talouden tasapainottamisohjelman, joka sisältää ateriapalvelujen toiminnan kehittämisen ja kustannussäästöjen tavoittelun. Keittiöpalveluverkon ja valmistusprosessien tarkastelu käynnistettiin yhteistyössä Design Lime Oy:n kanssa.

Kunnanhallitus päätti tehtyyn selvitykseen perustuen, että ruokapalvelukeskuksen hankesuunnittelua jatketaan. Ruokatuotannossa siirrytään pääosin kylmävalmistukseen uusissa ruokapalvelukeskuksen tiloissa. Hankesuunnittelussa tarkentuu, onko tilat järkevintä toteuttaa laajennuksena, erillisenä uudishankkeena vai peruskorjauksena. Kunnanjohtaja päättää hankesuunnittelutyöryhmän kokoonpanosta tilahankeohjeen mukaisesti.

Hankesuunnittelun tavoitteena on valmistua loppuvuodesta 2024 ja olla vuoden viimeisessä valtuustossa hyväksyttävänä. Investoinnin arvioitu kustannus on 1,8 – 2,0 miljoonaa euroa.

Ruokapalvelukeskuksen uudelleensijoittamisen ja tuotantomenetelmän muutoksen hankesuunnittelun edistyessä Laukaan kunnan tavoitteena on tehostaa toimintaa ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Kiinnostuitko kokouksessa käsitellyistä asioista? Tutustu kunnanhallituksen kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 12.4.2024.

Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi