Laukaan kunta myy Parkonniemen loma-asunnon, Kuhankosken leirimajan ja muutamia muita kiinteistöjä

Osana talouden tasapainottamista Laukaan kunta huutokauppasi useita kiinteistöjä eri puolilta Laukaata. Maanantaina 30.10. kokouksessa Laukaan kunnanhallitus kävi läpi huutokaupassa tulleet tarjoukset sekä kiinteistöistä luopumisesta tehdyt vaikutusten arvioinnit ja päätti myytävistä kiinteistöistä.

Ulkokuva Kuhankosken Leirimajasta

Laukaan kunnanhallitus päätti myydä Peurunkajärven rannalla sijaitsevan Parkonniemen loma-asunnon, Leirimaja-loma-asunnon ja saunarakennuksen Kuhankoskella, Kuhankosken Koskela-rakennuksen ja asuntolarakennuksen sekä Leppäveden punaisen koulurakennuksen ja sitä ympäröivän maa-alan.

Kahdeksassa kaupan olleessa kiinteistöissä kunnanhallitus hylkäsi tarjoukset liian alhaisen hinnan vuoksi. Kiinteistöistä tarjotut korkeimmat hinnat eivät vastaa kunnan käsitystä kiinteistön markkinahinnasta. Laukaan kunnan henkilöstön kokous- ja kahvilatilana toimivan Viertola-rakennuksen, Laukaan kirkonkylässä sijaitsevan Saralinna-kiinteistön ja Vuonteella sijaitsevan vanhan koulurakennuksen myyntiä jatketaan.

Kiinteistöistä luopumisesta kattava vaikutusten arviointi

Kiinteistöjen luopumisen vaikutuksissa kunnanhallitus arvioi taloudellisten vaikutusten lisäksi kiinteistöjen merkityksen kunnan omassa palvelutuotannossa ja kiinteistöissä toimiville yhteisöille tai yrityksille. Taloustekijöistä vaa’assa painoivat saatujen tarjousten suuruus ja kiinteistöjen myynnistä saatava myyntivoitto tai -tappio sekä myytävien kiinteistöjen vuosittaiset käyttökulut kunnalle, vuokratuotot ja rakennusten korjausvelka.

Laukaan kunta saa myyntivoittoa kiinteistöjen myynnistä yhteensä 168 000 euroa. Lisäksi kunnan käyttötalouteen muodostuu runsaat 51 000 euroa säästöä vuodessa kiinteistöjen vuosittaisten käyttökulujen verran.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessa myös kuntalaisaloitteen Parkonniemen loma-asunnon säilyttämisestä henkilökunnan virkistyskäytössä. Aloitteeseen annetussa vastineessa kunnanhallitus totesi, että Parkonniemestä luopuminen ei heikennä merkittävästi kunnan työntekijöiden virkistysetuuksia. Kunnanhallitus päätti selvittää kunnan omistuksessa olevan Multamäen leirikeskuksen saunan käyttöä henkilökunnan käyttöön Parkonniemen sijasta.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esitykset huutokaupan olleiden kiinteistöjen myynnistä. Tutustu kunnanhallituksen 30.10.2023 kokouksen asialistaan ja esityksiin tarkemmin Dynasty-asianhallintajärjestelmässä.

Lisätietoja

Sakari Suomala

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

040 070 0007

PL 6
41341, Laukaan kunta

Janne Laiho

Tekninen johtaja, Laukaan kunta

050 347 5247

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anu Tammenoksa

vs. Tilapalvelupäällikkö

040 663 0285

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi