Laukaan Leppäveden alueella aloitetaan vesijohtoverkoston suojaklooraus

Päivitys 20.5.2022 klo 14:15
Leppäveden verkostosta otetut vesinäytteet ovat olleet puhtaita ja suojaklooraus lopetetaan.

***********

Laukaan vesihuolto aloittaa varotoimenpiteenä vesijohtoverkoston suojakloorauksen Laukaan Leppäveden alueella, talousveden laatuun liittyvän reklamaation vuoksi.

Suojaklooraus ei ole terveydelle haitallista eikä aiheuta veden käyttörajoituksia. Suojakloorauksen vuoksi vedessä voi ilmetä lievää haju- ja makupoikkeamaa.

Lisäksi Laukaan vesihuolto ottaa vesinäytteitä tehostetusti Leppäveden alueella.

Lisätietoja:  Päivystyspuhelin  0400 358 530