Laukaan tilinpäätös ennakkotietoja enemmän alijäämäinen

Heikosta taloustilanteesta huolimatta hyvä työllisyysaste, vilkas asuntorakentaminen ja uusien koulujen herättämä vetovoimavetovoima luovat kuitenkin uskoa Laukaan tulevaisuuteen.

Talo, pöytäryhmät syksyisellä takapihalla.

Laukaan kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2023 tilinpäätöksen 31.3. Laukaan kunnan tilinpäätös painui 4,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jonka seurauksena kunnalle kertyi 2,7 miljoonaa euroa alijäämiä taseeseen.

Kuntalain mukaan Laukaan on katettava taseeseen kertyneet alijäämät viimeistään tilinpäätöksessä 2027. Laukaa käynnisti talouden tasapainottamisohjelman laatimisen heti alkuvuodesta 2023 ja valtuuston on tarkoitus hyväksyä ohjelma syksyllä 2023. Ohjelman laatimista koordinoi poliittinen ohjausryhmä, jossa kaikki valtuustoryhmät ovat edustettuna. Ohjausryhmä laatii päätöksentekoon esityksen toimenpiteistä, joilla tasapainoinen talous voidaan saavuttaa.

Sotekustannukset heikon tuloksen takana 

Heikon tuloksen takana näkyy erityisesti huomattavasti kasvaneet sotekustannukset. 4,6 miljoonaa alijäämäinen tulos sisältää 3,1 miljoonaa euroa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien ja talousarvioylitysten kattamista, 2,4 miljoonaa euroa Seututerveyskeskuksen talousarvioylitysten kattamista ja 1,2 miljoonaa euroa kunnan oman vanhus- ja vammaispalvelun talousarvioylityksiä. Perusturvapalveluiden toimintakate ylitti talousarvion 4,4 miljoonalla eurolla eli selittää lähes kokonaan alijäämäisen tuloksen. 

– Hyvinvointialueuudistuksen perintönä Laukaan kunnalle jäi alijäämäinen talous ja mittava tasapainottamisen tarve, kuvaa tilinpäätöstä talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila. – Uudistuksen talousvaikutukset ovat merkittäviä. Ne eivät näytä jakautuvan täysin tasapuolisesti kuntien kesken. Monilla ikärakenteeltaan nuorilla kunnilla näyttää olevan nyt entistä suuremmat taloushaasteet. Se on tuonut esiin tarpeen kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamiselle, Raittila jatkaa.

Palvelutuotanto omalla tulorahoituksella – lainakanta kasvoi

Kunnan vuosikate toteutui 2,2 miljoonaa euroa positiivisena eli palvelutoiminta pystyttiin toteuttamaan omalla tulorahoituksella. Poistojen jälkeen tulos oli kuitenkin alijäämäinen. 9,4 miljoonan euron investoinneista johtuen uutta lainaa jouduttiin ottamaan 5,0 miljoonaa euroa. Lainaa kunnalla on nyt lainaa 109 miljoonaa euroa eli 5806 euroa asukasta kohden.

Työttömyysaste Keski-Suomen alhaisimpia – asuntorakentaminen vilkasta

Heikon taloustilanteen keskellä positiivisia uutisia löytyy työllisyyden ja rakentamisen alueilta. Laukaan työttömyysaste on maakunnan alhaisimpia. Kuntaan rakentui yli 100 uutta asuntoa ja asuntorakentamisen trendi on ollut selvästi nouseva vuosina 2018-2022. Kunnan omista rakennushankkeista vuonna 2022 valmistui Vihtavuoren ja Kirkonkylän koulut. Nyt laukaalaisille on joka taajamassa laadukkaita koulutiloja vuosiksi eteenpäin.

Laukaan väkiluku laski seitsemällä asukkaalla. Asukasluvun laskusta huolimatta Laukaa vahvisti asemaansa Keski-Suomen kolmanneksi suurimpana kuntana. Syntyvyys oli kuolleisuutta pienempi, mutta maahanmuutto mukaan lukien Laukaa oli muuttovoittoinen. Uudet koulut ovat entisestään kasvattaneet Laukaan vetovoimaa lapsiperheiden silmissä, ja se näkyy jo nyt, kertoo positiivisista uutisista kunnanjohtaja Linda Leinonen

Tilinpäätös (miljoonaa euroa)2022  2021
Tilikauden tulos-4,6-2,2
Vuosikate2,24,5
Kertynyt yli-/alijäämä-2,71,8
Toimintakulut140,3130,1
Verotulot78,675,4
Valtionosuudet47,646,5
Lainakanta 31.12.109,0 (5806 €/as)104,0 (5536 €/as)
Investoinnit9,417,3
Asukasluku 31.12.18.78118.788
Tilinpäätöksen 2022 avainluvat

Talouden tasapainottamisohjelma käynnistyi – helpot keinot käytetty

 Laukaa käynnisti talouden tasapainottamisohjelman laatimisen helmikuussa 2023. Valmistelua johtaa poliittinen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki valtuustoryhmät, operatiivinen johto ja henkilöstö. Asiantuntemusta tasapainottamistyöhön tuo Finnish Consulting Groupin konsultit. Ohjausryhmä on tähän mennessä kokoontunut kahdesti.

 Ohjausryhmä on muodostanut tilannekuvan Laukaan taloudesta ja asettanut tavoitteet tasapainottamisohjelmalle. Kunnan vuosittaiset tulot ovat 4-6 miljoonaa euroa menoja pienemmät. Lisäksi lähtötilanteessa kunnan taseessa on 2,7 miljoonaa euroa alijäämiä. Tasapainottamisen tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 2027 tilinpäätöksessä taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan lainakanta ei kasva vuoden 2023 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

 Tällä hetkellä käynnissä on johtavien viranhaltijoiden ja päättäjien haastattelut, joihin pohjautuen rakennetaan esitystä sopeutustoimenpiteistä. Laukaa on tuottanut palvelunsa tähänkin asti verrattain edullisesti eikä kustannukset missään peruspalveluissa näytä verrokkeja kalliimmilta, mikä tarkoittaa sitä, että helpot keinot on jo käytetty. Sopeutuskeinot tulevat väistämättä heikentämään palvelutasoa, koska ylimääräisiä löysiä ei toiminnassa ole. Säästämisen lisäksi arvioidaan toki mahdollisuudet kasvattaa tuloja, kommentoi talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

Kunnan toimintakuluista noin 60 prosenttia koostuu sivistyspalveluista, joista selvästi suurin osa on varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Talouden tasapainottamiseen liittyvät säästöt tulevat väistämättä kohdistumaan suurelta osin näihin lasten ja nuorten kasvatuksen ja opetuksen palveluihin ja niiden järjestämisen tapaan. Joudumme nostamaan esille monia toimenpiteitä, joiden tiedämme olevan haitallisia. Sopeutustarve on niin suuri, ettei mitään keinoja voi sivuuttaa, sanoo sivistysjohtaja Jussi Silpola.

Laukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja talouden tasapainottamisen ohjausryhmän puheenjohtaja Leena Kalmari ei pidä veronkorotuksia oikeana tienä talouden tasapainottamiseen. – Veronkorotus antaisi väärän signaalin valtuuston tahtotilasta. Laukaan verotus on jo verrokkeja korkeammalla tasolla. Nyt on saatava menot tuloja vastaavalle tasolle, kommentoi Kalmari. Laukaan kunnallisveroprosentti oli ennen hyvinvointialueuudistusta 21,5 prosenttia eli on nyt 8,86 prosenttia.

Lisätietoja

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sakari Suomala

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

040 070 0007

PL 6
41341, Laukaan kunta

Leena Kalmari

Valtuuston puheenjohtaja

050 3844030

PL 6
41341, Laukaan kunta

etunimi.sukunimi@laukaa.fi