Laukaan Vesihuolto Oy tekee muutostöitä  Kantolanmäen alueella

Muutostyö tehdään 21.2.2023 klo 23.00-22.2.2023 klo 01.00 välisenä aikana.

Muutostöistä saattaa aiheutua vesikatkoksia. Vesikatko pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä.

Pyydämme varaamaan vesikatkon ajaksi taloudessanne tarvittavan vesimäärä ennakolta astioihin.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen voi verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa!
Lisätietoja:  Päivystyspuhelin  0400 358 530
Mahdollinen häiriöalue:

Kantolanmäen muutostyö
Kantolanmäen vesilinjaston muutostyö