Laukaan yt-neuvottelut päättyivät – ei irtisanomisia tässä vaiheessa

Laukaan kunnan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 12.9. Neuvotteluja käytiin, koska kunta suunnittelee talouden tasapainottamisohjelmaa, jolla voi olla merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Laukaan taseeseen muodostui alijäämää vuoden 2022 tilinpäätöksessä ja kunnan on kuntalain mukaan katettava kertyneet alijäämät vuoteen 2027 mennessä. Tämä edellyttää mittavia sopeutustoimia talouteen vuosien 2024-2027 aikana, kun kunnan valtionosuudet lisäksi laskevat vuodesta 2024 alkaen noin kuudella miljoonalla eurolla vuodessa. Neuvottelussa käsiteltiin poliittisen ohjausryhmän tekemään ehdotusta yhteensä 5,8 miljoonan euron pysyvistä tasapainottamistoimista.

Laukaan kunta arvioi, että tasapainottamisohjelman toimenpiteet voivat johtaa myös irtisanomisiin. Yt-neuvottelujen kuluessa kunta kuitenkin ilmoitti, että tässä vaiheessa tasapainottamista ei tulla toimeenpanemaan irtisanomisia ja mikäli niille on myöhemmin tarvetta, neuvotellaan tilanteesta uudelleen.

-Valtuusto tekee nyt puitepäätöksen tasapainottamisohjelmasta, jossa on useita toimenpiteitä, joiden yksityiskohdat ja sen myötä henkilöstövaikutukset tarkentuvat, kun niihin liittyvät laajemmat selvitykset valmistuvat. Toimenpiteet tulevat vielä erikseen päätettäväksi ja mikäli niiden lopullinen toimeenpano voisi aiheuttaa irtisanomisia, käydään uusia neuvotteluja, selventää Yt-neuvottelujen puheenjohtajana toiminut talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

Vaikka irtisanomisia ei tule, vaatii tasapainottaminen työnantajan mukaan henkilöstövähennyksiä. Määräaikaisia palvelussuhteita vähentämällä sekä luonnollista poistumaa eli pääosin eläköitymistä hyödyntämällä pystytään kuitenkin näillä näkymin toteuttamaan tarvittavat vähennykset. Henkilöstövähennysten lisäksi toimenpiteet voivat vaikuttaa kuntaan jäävän henkilöstön tehtäviin. Esimerkiksi talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtäviä ehdotetaan keskitettäväksi konsernihallinnon alaisuuteen ja järjesteltäväksi uudelleen, mikä voi vaikuttaa työntekijöiden tehtävänkuviin ja palkkaukseen. Lisäksi esitetään teknisten tukipalveluiden yhtiöittämisestä, mikä toteutuessaan johtaisi kymmenien työntekijöiden siirtymiseen yhtiön palvelukseen liikkeen luovutuksella.

Neuvotteluissa työnantaja ja työntekijäpuoli olivat yhtä mieltä siitä, että kunnan taloustilanne on vaikea. Henkilöstön edustajat korostivat, että henkilöstön hyvinvoinnista ja kuormituksen hallinnasta on huolehdittava myös taloudellisesti vaikeana aikana. Henkilöstön edustajat esittivät, että tasapainottaminen tulee hoitaa ensisijaisesti verotusta korottamalla siihen asti, kunnes valtionosuusjärjestelmä on uudistettu. Lomautuksia henkilöstön edustajat eivät hyväksy tasapainottamiskeinona. Työnantaja ei ole esittänyt lomautusten käyttöä.

Henkilöstön edustajat jättivät kannanottonaan listan toimenpiteistä, joiden avulla haitallisia henkilöstövaikutuksia voitaisiin välttää. Lista sisälsi esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin, liikuntaan ja kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä ehdotuksia. Työnantajan mukaan henkilöstön ehdotus sisältää hyviä toimenpiteitä, jotka tukevat suunnitellun talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista. Työnantaja huomioi niin neuvottelujen aikana kuin tasapainottamisohjelman valmistelun aikana saadut henkilöstön ehdotukset toiminnan kehittämisessä tulevina vuosina.

Lisätietoja antaa

Eero Raittila
talous- ja henkilöstöjohtaja
eero.raittila@laukaa.fi
040 663 7306

Henkilöstöä neuvotteluissa edustivat

Jukka Lummelahti, pääluottamusmies / JUKO
Minna Hallman, pääluottamusmies / JHL
Anitta Viinikangas, edustaja / Jyty
Hanna Huuskonen, edustaja / SuPer