Lievestuoreella on vesijohtoverkoston putkirikon korjaus 27.2.2024

Ennakkotiedote vedenjakelun keskeytyksestä Lievestuoreella 27.2.2024 klo 9.00 – 16.00 kartan mukaisella alueella

Päivitys 26.2.2024 klo 14.00

Korjaustöistä johtuen vedenjakelu keskeytyy ja arvioitu kesto on 7 h.

Vesikatko voi olla lyhyempikin, siitä ei erikseen ilmoiteta.

Pyydämme varaamaan katkon ajaksi taloudessanne tarvittava vesimäärä ennakoilta astioihin.

Vesikatkon jälkeen paineen-ja kiertosuunnanvaihtelut saattavat irrottaa putkistosta mangaania ja rautaa, jolloin vesi voi muuttua sameaksi. Epätavallisen väristä, tuoksuista ja makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.
Pahoittelemme häiriötä!

Lisätietoja antaa päivystyspuhelin 0400 358 530

**************

Päivitys klo 20.00

Lievestuoreella tänään 22.2.2024 ollut putkirikko on saatu osittain korjattua ja vettä voi käyttää. Valitettavasti korjaustöitä joudutaan jatkamaan huomenna 23.2.2024.

Korjaustöistä johtuen vedenjakelu keskeytyy 23.2.24 klo 8:00 alkaen. Vesikatkon arvioitu kesto on 5h.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen voi verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa!

Ystävällisin terveisin

Laukaan Vesihuolto Oy

0400 358 530

*************

Päivitys klo 14.20

Häiriöaluetta on saatu rajattua. Vedenjakelun keskeytys kartan mukaisella alueella.

Putkirikosta johtuen vedenjakelussa saattaa esiintyä häiriöitä koko Lievestuoreen alueella. Suojaklooraus aloitettu varotoimenpiteenä.

Suojaklooraus ei ole terveydelle haitallista eikä aiheuta veden käyttörajoituksia. Suojakloorauksen vuoksi vedessä voi ilmetä lievää haju-ja makupoikkeamaa, mutta vettä voi käyttää normaalisti.

Lisäksi Laukaan vesihuolto Oy ottaa vesinäytteitä tehostetusti Lievestuoreen alueella.

Lisätietoja antaa päivytyspuh. 0400 358 530

************

Putkirikosta johtuen vedenjakelussa saattaa esiintyä häiriöitä.

Lievestuoreen alueella aloitetaan varotoimenpiteenä vesiverkoston suojaklooraus. Suojaklooraus aiheuttaa veteen haju- ja makuhaittoja. Suojaklooraus toteutetaan pienillä pitoisuuksilla, joten se ei estä veden käyttöä normaalisti talous- ja juomavetenä.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen voi verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa!

Ystävällisin terveisin

Laukaan Vesihuolto Oy

0400 358 530