Lievestuoreella havaitun vuodon korjaaminen vesijohtoverkoston runkoputkessa on peruuntunut

Päivitys klo 16.30

Ennalta ilmoitettu vedenjakelun keskeytys Lievestuoreella peruuntunut.

Vika saatiin korjattua ilman vesikatkoa.

Vettä voi käyttää normaalisti.

Ystävällisin terveisin

Laukaan Vesihuolto Oy

p. 0400 358 530

********************

Lievestuoreella on havaittu vesijohtoverkoston runkoputkessa putkirikko. Korjaustöistä johtuen vedenjakelu joudutaan keskeyttämään koko Lievestuoreen alueella.

Pyydämme varaamaan katkon ajaksi taloudessanne tarvittava vesimäärä ennakolta astioihin.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen voi verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa!

Ystävällisin terveisin

Laukaan Vesihuolto Oy

0400 358 530