Vaikuta Laukaan metsänhoitoon vastaamalla metsäkyselyyn

Missä sijaitsee Laukaan paras metsäretkipaikka? Mikä on mielestäsi tärkeää kunnan metsien hoidossa, virkistyskäytön kehittäminen, metsien suojelu vai vakaa tuotto puunmyyntituloista? Vaikuta metsäohjelman sisältöön ja vastaa kyselyyn.

retkeilijät metsässä

Laukaan kunta laatii vuoden 2024 aikana metsäohjelman, joka linjaa kunnan metsien käyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Kunnan omistamat metsät ovat monikäyttöisiä ja siksi on tärkeää koota kuntalaisten toiveita ja näkemyksiä metsäohjelmaan. Metsäohjelma laaditaan vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden, intressitahojen ja asukkaiden kanssa. 

Metsäkyselyllä kuullaan asukkaita – vastaa 19.5.2024 mennessä 

Laukaan kunta järjestää kaikille avoimen metsäkyselyn, jolla kartoitetaan asukkaiden toiveita metsien käsittelyistä ja pitkän ajan hoidosta. Vastaajat voivat tuoda omia kokemuksiaan ja huomioitaan kartalle tehtävillä merkinnöillä.  

Metsäkysely

Kyselyyn vastaamalla asukkaat voivat aidosti vaikuttaa metsäasioihin. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely on auki vapusta helluntaihin, eli 30.4.–19.5.2024 välisen ajan. Kyselyn vastaajien kesken arvotaan säkillinen polttopuita!

Siirry kyselyyn tästä

Metsäohjelma 

Metsäohjelmassa vahvistetaan pidemmän aikavälin periaatteet ja tavoitteet metsien käytölle ja hoidolle. Metsäohjelma kertoo asukkaille ja luottamushenkilöille, miten kunta toimii erilaisissa omistamissaan metsissä, miksi kunnan metsiä hoidetaan sekä mitkä arvot ohjaavat metsänhoitoa. Metsäohjelma kertoo asukkaille, millaisia hyötyjä ja hyvinvointivaikutuksia kunnan metsät tuottavat heille. Laukaan kunta omistaa noin 2 300 hehtaaria metsiä, joista asutuksen lähellä sijaitsevia lähimetsiä on noin 550 ha. 

Laukaan kunnan metsät tuottavat virkistyksellisiä, maisemallisia, taloudellisia, ilmastollisia ja terveydellisiä hyötyjä sekä säilyttävät luonnon monimuotoisuutta. Metsäohjelmassa laaditaan hoitoperiaatteet eri metsäalueille, kuten lähimetsiin, virkistysmetsiin ja talousmetsiin.  Metsäohjelmassa määritetään myös toimenpiteet ja mittarit, joilla metsäohjelman toteutumista seurataan. Metsäohjelman tavoitevuosi on aina vuoteen 2070 saakka.  

Lisätietoja:

Sini Miettinen
Projektipäällikkö, Tapio Palvelut Oy
puh. 040 5141 352 
sini.miettinen@tapio.fi

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi