Perhehoidon maksukäytäntöjä yhdenmukaistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella

Tiedote ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden perhehoitajille

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Myös perhehoidon toimeksiantosopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle ei vaadi perhehoitajilta toimenpiteitä tai erillisiä yhteydenottoja, vaan yhteistyö jatkuu kuten nytkin.

Vuosi 2023 tuo tullessaan kuitenkin joitakin muutoksia. Perhehoidossa on ollut Keski-Suomessa yhtenäiset käytännöt jo vuosia, joten muutokset eivät ole merkittäviä.

Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon palkkioiden maksatuskäytännöt ja maksupäivät yhtenäistyvät. Pitkäaikaisen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on vuonna 2023 aikana kuluvan hoitojakson 15. päivä. Lyhytaikaisen perhehoidon sekä sijaishoitajien palkkion ja kulukorvauksen maksupäivä on seuraavan hoitojakson 15. päivä.

Perhehoidon palkkioiden, kulukorvausten, kilometrikorvausten ja muiden kulujen ilmoittaminen on mahdollista kaikille Keski-Suomen perhehoitajille 1.1.2023 alkaen sähköisesti Oima-palvelun kautta. Voit ilmoittaa näistä myös lomakkeelle kuten nytkin. Perhehoitajat perehdytetään ja koulutetaan Oima-palvelun käyttäjiksi Teams-koulutuksissa. Ajankohdista tiedotetaan erikseen.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.  Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa. Tutut ammattilaiset jatkavat tutuissa toimipisteessä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivu on osoitteesta www.hyvaks.fi.   

Hyvinvointialueelle siirryttäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti.   

Hyvinvointialueella eri palveluiden myöntämisperusteita yhtenäistetään siirtymäaikojen kuluessa. 

Keskeinen tehtävämme hyvinvointialueella on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.   

Lisätietoja

Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivut www.hyvaks.fi