Satavuolla monialainen oppiminen osallistaa oppilaita läpi lukuvuoden

Mitä haluaisitte tehdä? Mikä viime vuonna oli kivaa? Näillä kysymyksillä alkoi Satavuon oppilaskunnan ja KEKE-agenttien lukuvuosi. Oppilaat ovat mukana ideoimassa ja järjestämässä koulun tapahtumia. Kouluvuosi koostuu Satavuolla luokkatyöskentelyn ohella koulun valtakunnallisesti sertifioituun kestävän kehityksen työhön sidotuista teemapäivistä. Satavuolla nämä päivät ovat osa opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, eli tuttavallisemmin MONOja.

Lasten oikeudet näkyvät Ukraina-viikolla

Marraskuussa MONO-teemana on Ukraina. Viikolla  47 oppilaat perehtyvät eri oppitunneilla ikätasoisesti esimerkiksi Ukrainan kulttuuriin, maantieteeseen ja lasten oikeuksiin. Koululla järjestetään lisäksi lahjoituskeräys Laukaaseen saapuville ukrainalaisille. Viikkoon johdatteli perjantaina 18.11. Laukaan keräystä vapaaehtoisena järjestävä Marjut Arkko kertomalla oppilaille ukrainalaisten kuulumisia ja tarpeita KEKE-oppilaiden haastattelemana.

Terveys ja turvallisuustaidot lukuvuoden aloittajana

Satavuon vuoden ensimmäinen, terveys- ja turvallisuustaitoteemainen MONO-päivä koostui syyskuun lopussa kymmenestä toimintapisteestä, joita oli järjestämässä yhdeksän yhteistyökumppania. Lisäksi osa pienemmistä oppilaista osallistui koulun omaan ulkoluokkapisteeseen. KEKE-agentit toimivat omissa luokissaan innostajina ja esimerkinnäyttäjinä.

KEKE-agenteille päivästä jäivät mieleen erityisesti Reippaat pojat -lippukunnan järjestämä Sisu-partiopiste, jossa oppilaat tutustuivat, millaista on tehdä hahmotustehtäviä erilaisten näköaistin heikkouksien kanssa. Mukavia muistoja herättivät myös kirjaston pisteellä kuullut mielenkiintoiset tarinat ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten pisteellä arvuutellut juurekset.  Jälkikäteen muisteltiin lisäksi JYPKin pisteellä harjoiteltuja palloilutaitoja ja yhteispeliä jalkapallon äärellä. Yhteispeliä tarvittiin myös isommille oppilaille järjestetyssä puolijoukkueteltan kasaamisessa ja purkamisessa. Päivän teema huomioitiin lisäksi kouluruokailussa, tarjolla oli mm. lähihampusta itse keittiössä leivottuja tuoreita sämpylöitä.

Puolijoukkueteltan pystytys
Puolijoukkueteltan pystytys on joukkuelaji. Kuva: Anna Sarkkinen

Lokakuussa Konemessut esittelivät paikallisia ammatteja, pian viritellään jo joulusaunaa

Oppilaskunnan syksyn suuri tempaus oli yhden oppilaan toiveesta noussut idea Konemessuista. Yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa koulun pihaan saatiin eri kokoisia ja näköisiä koneita mönkijästä ja ralliautosta aina Puolustusvoimien kalustoon ja kaivinkoneeseen. Alun perin pienemmille oppilaille suunnatusta tapahtumasta saivat nauttia kaikki koulun oppilaat. Jo itse koneisiin tutustuminen oli hauskaa, mutta koneet nostivat esittelijöineen tietoon maaseudun erilaisia työmahdollisuuksia. Satavuolla on varmasti kasvamassa tulevia koneenkäyttäjiä, palomiehiä ja rallikuskeja. Nämäkin ammatit ovat nyt ja tulevaisuudessa avainasemassa ratkaistaessa työelämän kestävyyden teemoja.

Joulukuussa MONO-teemoissa on luvassa puolestaan joulusauna vanhempainyhdistyksen hankkimassa, keväällä 2022 koeponnistetussa telttasaunassa. Joulusauna johdattelee oppilaita Itsenäisyyspäivän jälkeen suomalaisen saunakulttuurin pariin.

Konemessut
Konemessujen suurempaa kalustoa. Kuva: Kukka-Maaria Kivijärvi

MONO-päivien lisäksi KEKE-ryhmä ja oppilaskunta suunnittelevat ja toteuttavat pienempiä tempauksia läpi koko lukuvuoden. Syyslukukaudella Satavuolla on nähty jo ruokahävikin vähennykseen liittyvä viikko. Joka kuukausi järjestetään vaihtuvateemainen pukeutumispäivä, teeman päättää joka kuukausi eri luokka. Erilaiset tapahtumat ovat oppilaille tärkeitä koko koulun yhteishenkeä ylläpitäviä tapahtumia. Eikä hätää, keväällä luvassa on vielä paljon hauskaa yhteistä puuhaa!

Oppilaskuntaan äänestetään vuosittain luokista yksi jäsen, samoin KEKE-ryhmään valitaan vuosittain yksi agentti jokaisesta luokasta. Oppilaat toimivat viestien välittäjinä omiin luokkiinsa. Oppilaskuntaa ja KEKE-ryhmää ohjaavat koulun nimeämät vastuuopettajat. Satavuolla MONO-päivät on perinteisesti järjestetty kestävän kehityksen teemoissa. Lukuvuonna 2022-2023 mukana ovat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Pääpainopisteenä on ensimmäistä kertaa sosiaalinen kestävyys, mikä tukee kunnan uutta Hyvinvointiopetussuunnitelmaa ja yleistä maailman tilannetta lasten näkökulmasta. Lisämaustetta kokonaisuuteen tuovat kulttuuri- ja ympäristöpainotukset.