Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelitoiminta siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Tiedote palveluseteleitä käyttäville asiakkaille

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Myös palvelusetelitoiminta siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja organisaatioilta hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen palvelusetelit tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen. Samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelipalveluiden tuottamisesta vastaavat palveluntuottajat päivittyvät keväällä aukeavan palveluntuottajahaun myötä.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluita voidaan järjestää omalla tuotannolla, ostopalveluilla tai palveluseteleiden avulla. Palvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin, joka tehdään myöntämisperusteiden mukaisesti hyvinvointialueen palvelussa. Kun asiakas valitsee palvelunsa järjestämiseksi palvelusetelin, hän voi valita haluamansa palveluntuottajan hyväksytyistä palveluntuottajista.

Palvelusetelitoiminnan siirtymäaika 1.1.–31.3.2023: pääasiassa ei muutoksia

Hyvinvointialueen palveluseteleiden käyttöönoton turvallisen siirtymisen varmistaminen edellyttää siirtymäaikaa. Siirtymäajan tarkoituksena on turvata asiakkaille palvelusetelipalveluiden jatkuvuus ilman keskeytyksiä. Siirtymäaika alkaa hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 ja päättyy uusien palveluseteleiden käyttöönottoon 1.4.2023.

Asiakas voi käyttää siirtymäajalla 1.1.–31.3.2023 omassa kunnassaan tai sairaanhoitopiirissään hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluita hänelle myönnetyn palvelun mukaisesti. Mikäli asiakkaan palveluseteliin tulee siirtymäajasta johtuvia muutoksia 1.1.2023 alkaen, on palvelunmyöntäjä siitä erikseen asiakkaaseen yhteydessä.

Palveluntuottajat päivittyvät haun myötä

Palvelusetelitoiminnan siirtymäajalla (1.1.–31.3.2023) palveluseteleiden palveluntuottajat pysyvät pääsääntöisesti samoina kuin tällä hetkellä. Hyvinvointialue järjestää palvelusetelituottajien haun yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville yrityksille helmi–maaliskuussa 2023. Tuottajahaussa palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset ovat asiakkaiden käytettävissä 1.4.2023 alkaen.

Lisätietoja palvelusetelien nykyisiltä myöntäjiltä.

Hyvinvointialueen verkkosivut www.hyvaks.fi