Tiealueen puunpoistoa Laukaassa seututiellä 637

Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa tiealueen puustonpoistoa välillä Laukaa–Seppälänkangas sekä Laukaa–Vehniäntien risteys alkuvuoden aikana. Puunpoiston toisessa vaiheessa lumien sulettua työkoneita liikkuu myös liikenteen seassa.

Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa tiealueen puustonpoistoa välillä Laukaa – Seppälänkangas alkuvuoden aikana. Puunpoistotyöt toteuttaa TeMePa Infra Oy.

Samassa yhteydessä poistetaan tiealueen riskipuustoa Laukaan keskustasta Vehniän risteykseen asti. Poistettavia puita on katselmoitu yhdessä Laukaan kunnan edustajan kanssa. Maanmittauslaitos on merkannut tiealueen rajan punaisella nauhalla.

Työkoneita myös liikenteen seassa ajo- ja kevyen liikenteen väylillä

Puustonpoisto toteutetaan kahdessa osassa. Tammikuun loppupuolella aloitetaan hakkuu sellaisilla osuuksilla, joilla työskentely pystytään toteuttamaan tiealueen ulkopuolelta. Keväällä lumien sulettua hakkuuta jatketaan tiealueelta käsin, jolloin työkoneita liikkuu liikenteen seassa sekä ajo- että kevyen liikenteen väylillä. Tiealueen puusto kuuluu ELY-keskukselle. Puustonpoistoa toteutetaan myös VR:n rata-alueella.

Mikäli tiealueeseen rajoittuvilla tontinomistajilla on toiveita poistettavien puiden suhteen tai tontin puolella on samassa yhteydessä poistettavia ja tieliikennettä vaarantavia riskipuita, olkaa yhteydessä urakoitsijan edustajiin.

Lisätietoja

Jukka Koivumäki
jukka.koivumaki (a) temepa.fi, p. 0407170085

Hannu Koponen
hannu.koponen (a) temepa.fi, p. 050 5095 765

Paula Nieminen

Puistomestari

040 182 6011

Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

paula.nieminen@laukaa.fi