Tilinpäätöksen vuoden 2021 ennakkotiedot valmistuivat

Toisen koronavuoden tulos muodostui Laukaassa odotetusti 2,2 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kunta investoi 17,3 miljoonalla eurolla.

Laukaan kunnan tilinpäätöksen ennakkotiedot ovat valmistuneet. Toisen koronavuoden tulos muodostui Laukaassa odotetusti 2,2 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Tulosta heikensi erityisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien kattamista varten tehty 1,9 miljoonan euron pakollinen varaus. Valtion korona-avustusta kunta sai yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Kunnalla on vuoden 2021 jälkeen taseessa kertyneitä ylijäämiä 1,8 miljoonaa euroa.

Kunta investoi 17,3 miljoonalla eurolla. 26,4 prosenttia investoinneista rahoitettiin tulorahoituksella ja loput lainalla. Lähes 11 miljoonaa euroa investoinneista kohdistui Vihtavuoren koulukeskukseen. Lainakanta kasvoi 10 miljoonaa euroa ja on nyt 104 miljoonaa euroa eli 5536 euroa asukasta kohden.

Kunnan palvelutoiminnan kustannuksen ylittyivät yhteensä 1,1 miljoonaa euroa talousarviosta. Suurimmat ylitykset tulivat vanhus- ja vammaispalvelusta, perusopetuspalvelusta ja tilapalvelusta. Kustannusten ylitystä kattoivat talousarviota paremmin toteutuneet verotulot ja ennakoitua pienemmän poistot.

”Vuosi 2021 toteutui pääosin odotetusti. Lähtökohdat tuleviin vuosiin ovat kuitenkin edelleen hyvin epävarmat. Hyvinvointialueuudistuksen ajoitus ja siihen liittyvä sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisvelvollisuus aiheuttaa harmia Keski-Suomen kunnille. Muutosvuosien sote-kustannusten kasvu rokotetaan kunnilta kaksinkertaisesti, kun siirtymätasauksessa leikataan valtionosuuksia pysyvästi. Laukaassa on edelleen jatkettava tiukan talouden linjalla. Henkilöstömme on onnistunut erinomaisesti vaikeina aikoina ja heidän hyvinvointiinsa haluamme panostaa jatkossakin.” – summaa kunnanjohtaja Linda Leinonen

Laukaan asukasluku laski 29 asukkaalla ja oli vuoden päättyessä 18 794. Heikosta väestökehityksestä huolimatta uusia asuntoja valmistui edellisvuotta enemmän, yhteensä 75. Kasvavat rakennuslupamäärät ennakoivat vireyttä myös tulevien vuosien rakentamiselle.

Laukaan työttömyystilanne parani selvästi vuoden 2021 aikana. Vuoden päättyessä työttömien työnhakijoiden määrä oli matalin sitten vuoden 2008. Yhteisöveron tuotolla mitattuna laukaalaiset yritykset menestyivät toisena koronavuonna yhtä hyvin kuin suomalaiset yritykset keskimäärin.

Tilinpäätös (miljoonaa euroa)20212020
Tilikauden tulos-2,24,1
Vuosikate4,512,8
Kertynyt ylijäämä1,85,1
Toimintakulut130,1119,2
Verotulot75,471,8
Valtionosuudet46,546,5
Lainakanta 31.12.104,0 (5536 €/as)94,0 (4994 €/as)
Investoinnit17,316,4
Työttömyysaste10,2 %12,1 %
Asukasluku 31.12.18.79418.836

Tilinpäätös allekirjoitetaan kunnanhallituksen kokouksessa 28.3., jolloin julkaistaan yksityiskohtaisemmat tilinpäätöstiedot.

Lisätietoja

Linda Leinonen, kunnanjohtaja, p. 040 1880 566
Eero Raittila, talous- ja henkilöstöjohtaja, p. 040 663 7306
Sakari Suomala, kunnanhallituksen puheenjohtaja, p. 0400 700007
Leena Kalmari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, p. 050 3844030
etunimi.sukunimi (at) laukaa.fi

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi