Ulkoilureiteillä on alkanut latupohjien valmistelu

Laukaan kunnan Metsoreitillä ja Mustavuoren ulkoilualueella on alkanut hiihtokauden valmistelu. Näillä kuntoradoilla kulkemista jalkaisin ja pyörällä pyydetään välttämään, koska lumen pinnalle nouseva hiekka haittaa latupohjien tekemistä. Kuntoratojen iltavalaistus lopetetaan hiihtokauden valmistelun ajaksi. Asukkaiden toivotaan harrastavan kävelyä ja pyöräilyä kevyen liikenteen väylillä sekä metsäpoluilla, jotta valaistuille kuntoradoille saataisiin pohjattua mahdollisimman hyvät hiihto-olosuhteet.