Vammaispalveluiden ja erityishuollon myöntämisperusteita yhdenmukaistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella

Tiedote vammaispalveluiden ja erityishuollon asiakkaille ja heidän omaisilleen

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Palveluiden siirtyminen ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä tai erillisiä yhteydenottoja, vaan yhteistyö jatkuu kuten nykyisin. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat hyvinvointialueella aiempien suunnitelmien mukaisesti. Kotona asumista tukevat palvelut kuten päivätoiminta sekä hyvinvointialueen asumispalvelut jatkuvat edelleen tutuissa toimipisteissä.  

Hyvinvointialueelle siirtyvien, nykyisten asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan hyvinvointialueen myöntämisperusteiden ja toimintaohjeen mukaiseksi vuoden 2023 aikana. Myös vammaispalveluja koskeva lainsäädännön uudistuminen voi tuoda muutoksia myöntämisperusteisiin. Hyvinvointialueelta ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti kaikkiin asiakkaisiin, joiden palveluihin tulee muutoksia.

Keski-Suomen hyvinvointialue  

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.  Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa. Tutut ammattilaiset jatkavat tutuissa toimipisteessä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivu on osoitteesta www.hyvaks.fi.   

Hyvinvointialueelle siirryttäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti.   

Hyvinvointialueella eri palveluiden myöntämisperusteita yhtenäistetään siirtymäaikojen kuluessa.   

Keskeinen tehtävämme hyvinvointialueella on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.   

Tervetuloa jatkamaan yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.  

Lisätietoja

Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta: www.hyvaks.fi