Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuksen tuloihin perustuvat  asiakasmaksut alenevat 1.3.2023 lukien.  

Maksujen perusteena olevat tulorajat  nousevat 33 prosenttia. 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut