Varhaiskasvatuksen varahenkilöjärjestelmä tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista

Laukaan kunnallisen varhaiskasvatuksen kattava varahenkilöjärjestelmä takaa tutut aikuiset turvaamaan päiväkoti- ja kerhoryhmien sekä perhepäivähoidon arkea.

Laukaan varhaiskasvatuksessa työskentelee kiertäviä varahenkilöitä, yksiköissä työskenteleviä sisäisiä varahenkilöitä sekä perhepäivähoidon varahenkilöitä. Varahenkilöt ovat koulutukseltaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, ja he tulevat lapsiryhmään paikkaamaan henkilökunnan lyhyitä poissaoloja. Varahenkilö voi vapauttaa opettajia myös lapsiryhmän ulkopuolella tapahtuvaan sak-työhön eli suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöhön.

”Työssä on tärkeää olla avoimena muutoksille”

Kiertävänä varahenkilönä työskentelevä Kirsi Kapustamäki on työskennellyt nykyisessä tehtävässään kahdeksan vuotta. Hän kuvailee työtään monipuoliseksi: ” Varahenkilö sijaistaa työntekijöiden poissaoloja, takaa toiminnan toteutumista ja arjen sujuvuutta. Varahenkilö mukautuu tiimityöhön ja lapsiryhmän toimintaan.” Kirsi pitää työnsä parhaina puolina lasten ja henkilökunnan iloista vastaanottoa ja kohtaamisia sekä työn vaihtelevuutta, kun työkenttänä on koko kunnallinen varhaiskasvatus: ”Työssä on tärkeää olla avoimena muutoksille, joita voi tulla nopeastikin.”

Kirsi kertoo, että kaikki viisi kiertävää varahenkilöä ovat tuttuja ja turvallisia aikuisia lapsille ja henkilökunnalle tullessaan lapsiryhmään. Kiertäville varahenkilöille on tärkeää varmistaa suunnitellun toiminnan toteutuminen päivittäisessä arjessa. He pitävät keskenään päivittäin yhteyttä, ja järjestelevät kiertävien varahenkilöiden työskentelypaikat päiväkohtaisesti kunnan varhaiskasvatuksessa ja huomioiden myös taajamien väliset etäisyydet.

työntekijä tarjoaa ruokaa lautasella
Varahenkilö Kirsi Kapustamäki pitää työnsä parhaina puolina päivittäisiä kohtaamisia lasten ja aikuisten kanssa.

”Kiva, kun sä tulit!”

Tarja Hänninen työskentelee sisäisenä varahenkilönä Kirkonkylän ja Jokiniemen päiväkodeissa. Hän on toiminut nykyisessä tehtävässään reilut kaksi vuotta.  ”Tätä ennen työskentelin päiväkodissa lastenhoitajana. Olen tykännyt tästä varahenkilön työstä kovasti, kun päiviin tulee paljon vaihtelua.” Tarja kertoo, että hänellä on lukujärjestys, jonka mukaan hän työskentelee: ”Pääasiassa paikkaan opettajien sak-aikoja eri lapsiryhmissä, mutta
myös työntekijöiden äkillisiä poissaoloja. Tarve voi vaihdella paljon, tunnista kokonaiseen työpäivään.”

Tarja kertoo työn parhaiksi puoliksi sen, että tuntee koko talon, sekä lapset että henkilökunnan. Hän kokee, että lapsituntemus ja arjen näkemykset tukevat myös lapsiryhmien toimintaa. Hän kertoo myös, että iloitsee lämpimistä kohtaamisista päivittäin eri lapsiryhmien lasten ja henkilökunnan kanssa: ”Kun tulen ryhmään, niin lapset tuntevat heti minut ja sanovat ”Kiva kun sä tulit!”. Samoin henkilökunnalta saan kuulla sitä paljon. Ne ovat pieniä sanoja, mutta merkitsevät paljon.”

Myös sisäisen varahenkilön tehtävässä vaaditaan joustavuutta nopeillekin muutoksille: ”Äkillisiä muutoksia voi tulla, ja se vaatii tosi paljon joustavuutta mukautua erilaisiin tilanteisiin sekä sopeutumista toimimaan kaikenikäisten lasten kanssa pienistä eskareihin.”

työntekijä pitelee kädessä nukkea
Tarja Hänninen on työskennellyt sisäisenä varahenkilönä reilut kaksi vuotta Kirkonkylän ja Jokiniemen päiväkodeissa.

”Varahenkilön tehtävä on tukea työtä ja työntekijöitä siellä, missä tarvitaan”

Minna Mäkipää työskentelee perhepäivähoidon varahenkilönä Vihtavuoren päiväkoti Onnentuvalla, jossa toimii alueen perhepäivähoidon varahoito. Minna työskentelee päiväkotiryhmässä, johon perhepäivähoidon lapset tulevat varahoitoon perhepäivähoitajan äkillisen poissaolon takia. Tarvittaessa Minna voi siirtyä työskentelemään myös perhepäivähoitajan kotiin. Päiväkodissa työskentelevänä Minna kokee kuuluvansa sekä päiväkodin lapsiryhmän tiimiin että alueen perhepäivähoitajien tiimiin. Hän osallistuu mahdollisuuksien mukaan sekä päiväkodin että perhepäivähoidon yhteisiin palavereihin ja työiltoihin: ”Tämä on tämän työn rikkaus. Pysyn ajan tasalla hyvin, ja saan tukea tiimeiltä työhöni. Koen myös itse pystyväni tukemaan tässä roolissa niin päiväkodin henkilökuntaa kuin perhepäivähoitajia.”

Kaiken kaikkiaan Minna on työskennellyt varahenkilönä kymmenisen vuotta.  Myös hän kokee työn edellyttävän avoimuutta muutoksille sekä joustavuutta: ”Suunnitelmat eivät mene aina kuten on alun perin ajateltu, ja varahenkilön tehtävä on tukea työtä ja työntekijöitä siellä, missä tarvitaan.” Minna kuvailee lämpimästi läsnäolon ja lapsen kohtaamisen tärkeyttä työssä. ”Perhepäivähoidon lapset toimivat päiväkodissa tosi hyvin. Lapset sopeutuvat ja toimivat ihmeellisen hienosti varahoidossakin. Lasten kanssa työskentely on rikkaus, ja vierailevat tähdet siinä mukana!”

työntekijä seisoo kirjahyllyn takana
Minna Mäkipää työskentelee perhepäivähoidon varahenkilönä Vihtavuoren päiväkodissa.

Varahenkilöjärjestelmä varmistaa henkilöstömitoituksen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista, tukien samalla myös henkilöstön työhyvinvointia sekä jaksamista. Lisäksi varahenkilöjärjestelmä mahdollistaa työnkiertoa ja ryhmässä työskentelevä lastenhoitaja voi siirtyä välillä varahenkilöksi ja päinvastoin.