Varhaiskasvatuspaikkoja lisätään vuonna 2022 – maksuton kerhokokeilu käynnissä

Varhaiskasvatuksen palvelutarve on kasvanut Laukaassa niin, että varhaiskasvatuspaikko lisätään vuonna 2022 useassa taajamassa. Laukaan varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa erilaisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeisiin. Maksuton kerhokokeilu on esimerkki palvelutarjonnasta. Varhaiskasvatuksen palveluissa Laukaassa on vuosittain 1100–1200 lasta.

Leppäveden päiväkodin yhteyteen avataan vuodenvaihteessa väliaikainen lisätila, jonka avulla varhaiskasvatukseen saadaan lisää paikkoja. Myös Vihtavuoreen on tulossa lisää hoitopaikkoja elokuusta 2022 alkaen, kun Vihtavuoren päiväkodin eskarilaiset siirtyvät päiväkodilta koulun yhteyteen remontoituihin tiloihin, jolloin Vihtavuoren päiväkodilla tulee lisää tilaa pienemmille lapsille. Laukaan Kirkonkylässä perhepäivähoidon varahoitoryhmä muuttaa Kirkonkylän päiväkodin yhteyteen. Varahoitoryhmän on tarkoitus palvella edelleen perhepäivähoidon varahoitolapsia ja sen lisäksi ryhmään saadaan muutama kiinteä varhaiskasvatuspaikka.

Maksuton kerhokokeilu käynnissä – kerhoissa tilaa

Laukaan varhaiskasvatuksessa on käynnissä maksuton kerhokokeilu toimintakauden 2021–2022 ajan. Jokaisessa taajamassa toimii varhaiskasvatuksen kerho. Perhe voi valita 1–3 kerhopäivää viikossa, tarpeen mukaan. Kerhopäivään sisältyy tekemistä ja puuhia kavereiden kanssa, ohjattua toimintaa ja lämmin lounas. Kerhoon voi ilmoittautua koko toimintakauden ajan.

– Kerho on hyvä mahdollisuus isommalle sisarukselle päästä harjoittelemaan leikki- ja kaveritaitoja saman ikäisten lasten kanssa. Kerhoista löytyy edelleen paikkoja halukkaille, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Maria Kankkio.

Perhepäivähoito edelleen keskeinen hoitomuoto

Laukaassa on sekä kunnallista että yksityistä perhepäivähoitoa. Perhepäivähoito on perheiden arvostama hoitomuoto. Perhepäivähoidon toimintaedellytyksiä on kehitetty Laukaassa viime vuosina. Laukaan perhepäivähoitajat ovat olleet valmistamassa tukimateriaalia perhepäivähoitoon yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Kunnalliset ja yksityiset toimijat yhdessä

Laukaan varhaiskasvatuksen kehittämistoiminnassa ovat mukana sekä kunnalliset että yksityiset varhaiskasvatustoimijat. Tämän vuoden erityisenä kehittämisteemana on ollut arvioinnin kehittäminen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on julkaissut arviointia koskettavia indikaattoreita varhaiskasvatukseen. Laukaan varhaiskasvatuksessa toimintavuoden arviointikohteeksi on nostettu vuorovaikutus. Arviointia tehdään henkilöstö-, huoltaja-, sekä henkilöstö-lapsi-indikaattorien ja kriteerien avulla eri vuorovaikutustilanteissa.

Varhaiskasvatuksessa on vuoden 2021 aikana siirrytty myös sähköisten järjestelmien käyttöön aiempaa enemmän. Tämän vuoden aikana on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa otettu käyttöön Muksunet ja TietoEdu- sovellukset, joiden avulla lapsikohtaisten tavoitteiden ja hoitoaikojen kirjaaminen sekä tiedottaminen helpottuvat entisestään. Työvuorojen suunnittelu- ja seurantaohjelma on puolestaan tehnyt henkilöstön työvuorojen organisoinnista entistä sujuvampaa.

Monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut ja hyvinvoiva henkilöstö

Laukaassa varhaiskasvatuksen tavoitteena on ylläpitää laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut. Tavoitteena on myös pitää huolta varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja parantaa henkilöstön saatavuutta ja hyvinvointia. Sivistystoimen strategiatyöstä johdetut tavoitteet on kirjattu talousarvioon ja tavoitteet on viety varhaiskasvatuksen toimintaan.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuspalvelut Laukaan kunnan kotisivuilla

Maria Kankkio

Varhaiskasvatuksen johtaja

040 504 2139

Kuntala väistö, Laukaantie 14
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi