Elintarvikealan ja terveydensuojelualan toimijoille valvonnan perusmaksu

Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan perusmaksu voimaan vuoden 2022 alusta

Elintarvikealan sekä terveydensuojelualan toimijoille on tulossa vuoden 2022 alusta alkaen vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu ja sen suuruus on kaikille valvottaville toimijoille 150 €. Taustalla ovat vuonna 2021 elintarvikelakiin ja terveydensuojelulakiin säädetyt muutokset. Perusmasku peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain. Mikäli toimipaikassa on sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaista toimintaa, perusmaksu peritään molempien lakien mukaisesti. Perusmaksun lisäksi tarkastuksista peritään hyväksytyn taksan mukaiset valvontamaksut.

Elintarvikealan toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4.2021.

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai jotka ovat rekisteröityneet elintarvikevalvontaan eli maksu koskee käytännössä lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja. Perusmaksua ei peritä tietyistä pienimuotoisista ilmoitusvelvollisista toiminnoista, kuten alkutuotannosta, yleishyödyllisestä toiminnasta ja kyläkaupoista. 

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta.

Terveydensuojelualan toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty terveydensuojelulain muutoksessa, joka astuu voimaan 1.1.2022.

Perusmaksu koskee toiminnanharjoittajia, joiden harjoittamasta toiminnasta on tullut hakea hyväksyntä tai tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Perusmaksua ei peritä tietyistä pienimuotoisista ilmoitusvelvollisista toiminnoista. Täsmällinen luettelo perusmaksun piirissä olevista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Lisätietoa Valviran sivuilta.

Lisätietoa antaa

Miia Valkonen

ympäristöpäällikkö

0400 642 429

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi