Jokiniementien Neulaseen suunnitteilla uusia puurakenteisia perheasuntoja – asukastilaisuus 29.4. Viertolassa

Tervetuloa tutustumaan rakentamissuunnitelmiin ja vaikuttamaan.

Asukastilaisuus maanantaina 29.4. klo 17 Viertolaan, osoite Saravedentie 3, Laukaa.

Jos kunnan ja yhteistyökumppanin idea toteutuu, Laukaan kirkonkylän keskustaan rakennetaan uusia moderneja asuntoja muutaman vuoden sisällä. Ensin pitää kuitenkin muuttaa alueen asemakaava. Tavoitteena on luoda Jokiniementien varteen tehokasta ja arkkitehtuuriltaan mielenkiintoista täydennysrakentamista. Kohdetta kutsutaan Jokiniementien Neulaseksi.

Jokiniementien Neulanen sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskustan korttelissa 56 ja se on rakentamaton rakennuspaikka osoitteessa Jokiniementie 9, 41340 Laukaa. Kohteeseen suunnitellaan puurakenteisia, pääsääntöisesti kaksikerroksia, erillistaloja tai kytkettyjä taloja.

Havainnekuva etupihojen puolelta.

Yhteistyökumppani valittiin ideakilpailulla

Laukaan kunta on käynnistänyt Jokiniementien Neulaseen asemakaavamuutoksen. Jotta kohteeseen saadaan toteutetuksi laadukas, kestävä ja taajamakuvallisesti edustava kohde, kunta on etsinyt kumppanin asemakaavatyötä varten. Yhteistyökumppaniksi on valittu K-S Laatutalot Oy, joka on Keski-Suomen alueella toimiva rakennusliike. Kumppanin kautta mukaan on saatu myös arkkitehtisuunnittelua.

Kumppani on valikoitunut Laukaan kunnan järjestämän avoimen idea-/suunnittelukilpailun kautta, joka järjestettiin helmikuussa 2023. Laukaan kunta piti K-S Laatutalot Oy:n suunnitelmaa parhaana, koska se vastasi kunnan tavoitteita ja kokonaisuutena esitetty idea tuo uudenlaista asumismuotoa ja muunneltavuutta keskusta-asumisen ratkaisuihin.

Havainnekuva takapihojen puolelta.

Suunnittelijoiden idean mukaan rakennuspaikalle sijoitetaan tehokkaasti erillistaloja / kytkettyjä taloja. Talotyyppinä on kehitelty mallia, jossa olisi kaksikerroksinen pääasunto, johon voisi helposti liittää vaikka sivuasunnon. Asuntojen lukumäärä koko tontilla voi olla jopa 12. Rakennukset sijoitettaisi alueelle siten, että mahdollisimman suuri osa maisemamännyistä voidaan säilyttää. Päänäkymät asunnoista avataan luoteissuunnan lähivirkistysalueelle. Toisen kerroksen näkymiä suunnataan myös kaakon suuntaan puistolammelle.

Käyttäjäryhmäksi on ajateltu perheet sekä sellaiset kotitaloudet, joilla on tarve sivuasunnolle tai erilliselle työtilalle. Rakennukset toteutetaan puurakenteisina joko rankarunkona, tilaelementtinä tai hirsirakenteisena. Rungon toteutuksessa huomioidaan kiertotalouden periaatteet muunneltavuudesta ja purettavuudesta.

Vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi

Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista idean toteuttamista, joten ensin on muutettava alueen kaava. Idea toimii asemakaavamuutoksen lähtökohtana ja sitä jalostetaan työn edetessä. Suunnittelu on vuorovaikutteinen prosessi, jossa otetaan huomioon asukkailta, viranomaisilta ja muilta asiantuntijoilta saatu palaute. Nyt esitetty idea ei siis välttämättä toteudu sellaisenaan. Asemakaavan laatimisesta vastaa Laukaan kunta. Asemakaavatyön aikana kaavakartat ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kaksi kertaa, luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Näissä kuulemisvaiheissa kaikilla kuntalaisilla ja muilla osallisilla on vaikutusmahdollisuus kaavan sisältöön.

Yhteistyö K-S Laatutalot Oy:n ja suunnittelijoiden kanssa tuo monia hyötyjä kummallekin osapuolelle. Kunta saa kumppanilta suunnitteluresurssia käyttöönsä asemakaavatyön aikana ja suunnitteluprosessi on tehokkaampi, kun kaava- ja rakennussuunnitelmia voidaan valmistella yhtä aikaa. Lisäksi vältetään kaavamuutostarpeet, kun kaavoitus ja rakennussuunnittelu tapahtuvat samanaikaisesti. Kaavaprosessin aikana voidaan myös ennakoida ja ratkoa lupavaiheen sekä rakentamisen ongelmia.

Milloin rakentaminen sitten alkaa?

Tavoitteena on, että uusi asemakaava tulee voimaan vuonna 2024, jolloin rakentaminen voisi aikaisintaan alkaa. Aikataulu täsmentyy kaavaprosessin edetessä. Uudisrakentamisen Jokiniementien Neulasessa toteuttaa K-S Laatutalot Oy ja uusia asuntoja olisi tarjolla näillä näkymin vuonna 2025.

Suunnittelualue

Laukaan kirkonkylän keskusta on muodostunut nopeasti pienestä maaseutupitäjän taajamasta kasvavan ja kehittyvän kunnan hallinnon ja palvelujen keskukseksi. Keskusta on houkutteleva ja viihtyisä kaupan sekä asumisen ympäristö, jota kunta kehittää määrätietoisesti kohti tiiviimpää ja korkeatasoisempaa taajamaympäristöä.

Suunnittelualue sijaitsee kirkonkylän keskustan koillisosassa, aivan palveluiden vieressä, rajautuen pohjoispuoleltaan koulunmäen kampusalueeseen ja kirkon ympäristöön. Kohde sijaitsee mäntyisässä maisemassa ja kadun toiselta puolelta avautuu näkymä viihtyisään puistikkoon lampineen ja suihkulähteineen.

Kirkonkylän koulu (alakoulu ja päiväkoti), Sydän-Laukaan koulu (yläkoulu ja lukio), kaupat, kioskit ja muut keskustan palvelut sijaitsevat alle puolen kilometrin etäisyydellä. Myös Laukaan pääkirjastoon on matkaa alle kilometri.

Lisätietoja

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi