Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden tarveselvitys valmistui

Tarveselvityksessä kävelyn ja pyöräilyn palveluiden ja rakenteet, liikenneturvallisuus, esteettömyys ja ulkoilumahdollisuudet nousivat keskeisiksi kehittämiskohteiksi.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatiminen Laukaaseen käynnistettiin tarveselvityksellä. Siinä kartoitettiin Laukaan kunnan jalankulun ja pyöräliikenteen nykytilaa ja kehittämiskohteita. Tarveselvitys toteutettiin joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 ja se koostui pyöräilyn nykyolosuhteiden kartoittamisesta maastokäynnein, sähköisestä asukaskyselystä sekä sidosryhmähaastatteluista.

Maastokäynneillä asiantuntija pyöräili yhtenä joulukuun arkipäivänä Laukaan neljässä taajamassa: Leppävedellä, Vihtavuoressa, Lievestuoreella ja Laukaan keskustaajamassa. Havainnoitavia kohteita olivat esimerkiksi koulujen ympäristöt, pyöräpysäköinti, väylien jatkuvuus sekä reittien selkeys ja jatkuvuus. Tarveselvitykseen liittyvä kysely oli avoinna joulukuussa 2021 ja siihen saatiin 460 vastausta. Sidosryhmähaastatteluihin osallistui kaupungin ja urheiluseurojen edustajia sekä matkailutoimijoita.

Tarveselvityksessä havaitut keskeiset kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämistarpeet liittyvät muun muassa kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin, liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen.

Tarveselvityksen tulokset

Kävelyn ja pyöräilyn tarveselvityksen tulokset on koottu oheiseen pdf-esitykseen. Tutustu tuloksiin!

Tulokset (pdf)

Laukaan kävelyolosuhteiden kehitystarpeet

Tarveselvitys osoitti, että kävelyinfraa kannattaa lähteä parantamaan ensin koulujen läheisyydessä. Kävelyolosuhteiden kehittämistarpeet kootusti ovat: 

 • Kävelyn infrastruktuurin ja liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen läheisyydessä ja niille johtaville reiteillä
 • Esteettömyyden parantaminen muun muassa tasoeroja poistamalla ja levähdyspaikkoja lisäämällä
 • Lisää ja laadukkaampia, eri kohderyhmille suunniteltuja kuntoilureittejä taajamiin
 • Kirkonkylän keskustan kävely-ympäristön kehittäminen
 • Kävelyreittien opastuksen parantaminen
 • Ympärivuotisen kunnossapidon tehostaminen

Laukaan pyöräilyolosuhteiden kehitystarpeet

Tarveselvitys osoitti, että Laukaassa on hyvät lähtökohdat pyöräilyn kokonaisvaltaiseen edistämiseen niin arki- kuin virkistyspyöräilyssä. Pyöräilyolosuhteiden kehittämistarpeet kootusti ovat:

 • Pyöräilyn infrastruktuurin parantaminen
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen erityisesti kouluille johtavilla reiteillä
 • Pyöräilyn liikennejärjestelyjen selkeyttäminen taajama- ja risteysalueilla
 • Koulujen, julkisten palveluiden sekä joukkoliikenneasemien pyöräpysäköinnin parantaminen
 • Pyöräilyn informaation ja opasteiden parantaminen, tietojen kerääminen yhteen paikkaan
 • Vapaa-ajan pyöräilyreittien (maasto, gravel, maantie) parantaminen ja rakentaminen
 • Eri toimijoiden yhteistyön parantaminen (palveluntarjoajat, harrasteseurat, maanomistajat, kunta)

Kävelyn ja pyöräilyolosuhteiden tarveselvityksen laati Sweco Infra & Rail Oy.

Lisätietoja

Kävelyn ja pyöräilyn tarveselvityksen tulokset kokonaisuudessaan (pdf-esitys)
Laukaa sai valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseen (uutinen 15.2.2022)

Salla Turpeinen

Vapaa-aikajohtaja

050 473 0121

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jan Viilos

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 583 5320

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi