Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaan valtionavustusta – ohjelma käynnistyi tarveselvityksellä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi Laukaan kunnalle valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimiseen. Edistämisohjelman laatiminen on käynnistetty.

Valtionavustus on suuruudeltaan 22 500 € ja kattaa 70 % edistämisohjelman laatimisen kustannuksista. Valtionavustus tulee käyttää vuoden 2022 aikana.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatiminen Laukaaseen käynnistettiin joulu-tammikuussa 2021-2022 toteutetulla kävelyn ja pyöräilyn tarveselvityksellä.

Tutustu kävely- ja pyöräilyolosuhteiden tarveselvityksen tuloksiin

Yhteenveto joulu -ja tammikuun 2021 aikana tehdystä tarveselvitykset sekä koko selvitys on julkaistu Laukaan kunnan verkkosivuilla.

Tulokset

Seuraavaksi Laukaan kunta kilpailuttaa kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelman toteuttajan. Edistämisohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle sekä mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan.

”Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen ensisijainen tavoite on parantaa liikkumismahdollisuuksia Laukaassa ja sen myötä myös asukkaiden hyvinvointia. Luonnollisesti kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on myös osa Laukaan kunnan pitkäjänteistä ilmastotyötä”, kertovat vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos.

Edistämisohjelman myötä tiivistetään yhteistyötä keskeisten sidosryhmien ja kunnan eri palvelujen kuten kaavoituksen, vapaa-aikapalvelujen sekä teknisten ja yhdyskuntateknisten palvelujen välillä.

Lisätietoja

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustukset on listattu Traficomin verkkosivuille.

Salla Turpeinen

Vapaa-aikajohtaja

050 473 0121

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jan Viilos

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 583 5320

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi