Kuhankosken kaavoitus etenee – Alueelle tulossa paljon uusia tontteja

Kuhankosken alueelle on suunnitteilla uusia omakotitontteja, jotka ovat herättäneet rakentamista suunnittelevien mielenkiinnon. Vireillä olevassa asemakaavassa on esitetty noin 70 omakotitonttia, joista 16 ovat omarantaisia. Osalle tonteista voi rakentaa myös paritaloja, kytkettyjä pientaloja tai erillispientaloja. Tämän lisäksi alueelle on suunniteltu tontti asuinrivitalolle.

Suunnittelualue sijaitsee Laukaan kirkonkylän eteläpuolella olevan Iso-Kuhajärven ja Kuhavirran välisellä kankaalla.

Tällä hetkellä kaavoitusprosessi on ehdotusvaiheessa, ja kaavaehdotus on nähtävillä kunnan nettisivuilla 5.1.2023 asti. Sinä aikana ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja siitä voi jättää muistutuksia. Kaavaprosessiin kuuluu vielä hyväksymisvaihe, joten kaavaehdotukseen voi tulla pieniä muutoksia saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella. Laukaan kunnan tavoitteena on, että asemakaava tulee voimaan vuoden 2023 aikana. Kaavaehdotuskarttaan voit tutustua tästä.

Rakentamaan pääsee 2–3 vuoden kuluttua

Innokkaimpien rakentajien tulee malttaa vielä hetki, sillä kaavaprosessin lisäksi tehtävää riittää ennen tonttien luovuttamista rakennettavaksi. Uusien tonttialueiden avaaminen edellyttää panostuksia esimerkiksi yhdyskuntarakentamiseen, joiden toteuttamiseen ja aikatauluun vaikuttaa valtuuston vuosittain hyväksymä talousarvio.

Laukaan kunta ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat yhdessä suunnitelleet uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän Kantolantien varteen, jotta voidaan edistää asukkaiden turvallista liikkumista alueella. Uusi väylä tulee olla rakennettuna Kuhankosken alueelle saakka ennen ensimmäisten tonttien luovuttamista. Tavoitteena on toteuttaa rakennushanke vuonna 2024 välille Laukkavirrantie–Tyttökodinkuja. Rakentaminen toteutetaan kunnan ja valtion yhteishankkeena.

Myös tarvittavien tonttikatujen rakentaminen on vielä edessä ja kunnan on varmistettava myös riittävät kapasiteetit päiväkodeissa ja kouluissa. Laukaan kunnan tavoitteena on, että ensimmäiset 5–10 tonttia tulisivat myyntiin suunnittelualueen pohjoisosasta vuonna 2025.

Lisätietoja

Vireillä olevat asemakaavat

Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävillä olosta

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi