Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2023

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2023 on valmis. Talousarvioesitys on tuloksella mitattuna 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ensisijaisena tavoitteena on kuntastrategian ja kuntalain mukaisesti säilyttää kunnan tase ylijäämäisenä. Valtuusto kävi talousarviosta lähetekeskustelun 7.11., kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä 21.11. ja valtuuston on määrä hyväksyä talousarvio 5.12.

Hyvinvointialueuudistus mullistaa kuntien toiminnan ja talouden vuonna 2023. Laukaan kunnan budjetti kutakuinkin puolittuu. Kuntien tuloveroprosenteista leikataan 12,65 prosenttiyksikköä, yhteisöverosta kolmannes, valtionosuudesta puolet ja veromenetysten kompensaatioista kaksi miljardia. Yhteensä kuntien tuloja siirtyy hyvinvointialueille yli 21 miljardia euroa. Kunnan tulopohja muuttuu siis hyvinvointialueuudistuksesta johtuen, mutta kunnanjohtajan talousarvioesitys on laadittu siten, että kunta ei omalla päätöksellään muuta veroprosentteja vuodelle 2023. Laukaan kunnan uusi tuloveroprosentti on 8,86 %.

Vuoden 2023 talousarvio käynnistää toden teolla kesällä 2022 hyväksytyn uuden kuntastrategian toimeenpanon. Kuntastrategian mukaisesti kunnan toimintaa ohjaavat pääperiaatteet ovat PIDEMMÄLLE, POSITIIVISESTI ja PALVELLEN. Strategiassa painotettavat pääkohderyhmät ovat asukkaat, henkilöstö ja yritykset. Strategian avulla halutaan lisätä kunnan elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa eli luoda lisää liekkiä Laukaaseen.

Laukaan kunnan talous ei ole tasapainossa, mikä on näkynyt alijäämäisinä tuloksina tilivuosina 2021-2022, jotka ovat olleet kuntataloudessa vahvoja vuosia. Kunta on sopeuttanut toimintaansa vuosittain ja sopeutuksia tulee jatkaa, jotta tasapainoinen talous saavutetaan. Vuoden 2023 aikana kunnassa laaditaan talouden tasapainottamisohjelma, jonka avulla tasapainoinen talous voidaan tulevien vuosien aikana saavuttaa.

Kunnan toimintakulut laskevat 67 miljoonaa euroa ja toimintatulot 3,7 miljoonaa euroa. Kunnan toimintakate pienenee siten 66,2 miljoonaa euroa. Uuden kunnan ydintoimintoihin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen käytettävä rahamäärä kasvaa 1,7 miljoonaa euroa eli noin 3,9 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Tästä huolimatta talousarvioon sisältyy toiminnallisia sopeutuksia myös näissä toiminnoissa.

Hyvinvointialueuudistuksen lisäksi kunnissa valmistaudutaan toiseen rakenneuudistukseen, kun eduskunta valmistelee työllisyyspalvelu-uudistusta, jonka on määrä toteutua vuoden 2025 alusta lukien. Uudistuksessa työllisyyspalvelujen järjestäminen siirtyisi kokonaan kuntien vastuulle.

Kunta panostaa voimakkaasti tulevaisuuteen; talousarvioesitys sisältää 11,3 miljoonaa euroa investointeja. Merkittävimmät investointihankkeet ovat ruokapalvelukeskus (2,0 milj. €), Leppäveden päiväkoti (2,1 milj. €) ja Vuonteen alueen päiväkoti-koulu (1,1 milj. €). Lisäksi liikennealueiden, puistojen ja yleisten alueiden investointeihin varataan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa ja yritystonttien esirakentamiseen 1,0 miljoonaa euroa.

Tutustu kunnanjohtajan talousarvioesitykseen ja esittelymateriaaliin tästä:

Lisätietoja

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi