Kysely lähimetsien hoitotarpeista – Näin vastattiin!

Laukaan kunta järjesti lähimetsien hoitoon liittyvän kyselyn, jonka avulla selvitimme kuntalaisten toiveita lähimetsiin liittyvistä toimenpiteistä. Kyselyä hyödynnettiin lähimetsien hoito-ohjelman laatimiseen. Tässä kyselyn yhteenvetoa.

Kunta järjesti lähimetsien hoitoon liittyvän kyselyn kesällä 2023. Sen tarkoituksena oli kartoittaa asukkaiden toiveita lähimetsien käsittelystä ja arvioida metsänhoitotarpeiden kiireellisyyttä eri asuinalueilla. Kyselyyn oli mahdollista vastata nettisivuiltamme löytyvän linkin kautta 9.8.–3.9.2023 välisenä aikana. Tiedotimme siitä sosiaalisen median kanavissa, sekä 17.8. ilmestyneessä Laukaa-Konnevesi lehdessä. Lähimetsät ovat monessa tarkoituksessa tärkeitä asukkaille, jonka vuoksi kuntalaisten toiveet lähimetsien hoitotarpeista haluttiin kuulla. Vastauksia tulikin mukavasti 242 kappaletta, kiitos kaikille vastanneille!

Vastaajat olivat ahkerasti kunnan lähimetsissä ulkoilevia. Heistä jopa 50 % mainitsi liikkuvansa niissä lähes päivittäin ja 28 % vähintään muutaman kerran viikossa. Asuinalueen metsien hoidon kokee tärkeäksi 89 % vastaajista. Karttavastaukseen oli mahdollista lisätä sijaintipiste tai -alue ja haluttu toimenpide kyseiseen metsään. Toimenpiteet liittyivät mm. puuston harvennuksiin, pienpuuston raivauksiin, tai käsittelemättä jätettäviin alueisiin.

Kaikista karttavastauksista tehtiin taajamakohtainen kooste, johon koottiin myös kommentit ”vapaan sanan”-osiosta. Vastauksissa tuli toiveita esimerkiksi näkymien avaamiseksi ranta-alueilla tai ulkoilureittien varsilta. Toivottiin mm. omia tontteja varjostavien ja roskaavien puiden kaatoa, pusikoituneiden alueiden raivauksia ja asuinalueiden yleistä siistimistä. Vastauksissa rajattiin myös alueita, joissa metsien haluttiin jäävän käsittelemättä.

Vastauksia hyödynnettiin lähimetsien hoito-ohjelman laatimisessa

Asukkaiden toiveet otettiin huomioon myös lähimetsien hoito-ohjelman laadinnassa. Siinä taajamat on jaettu asuinaluekokonaisuuksiin, joissa toteutetaan säännölliset hoitokierrokset. Lähimetsien hoidon tarkoituksena on ylläpitää viihtyisiä asuinympäristöjä ja antaa kasvutilaa puustolle.

Hoito-ohjelma on laadittu vuosille 2024–2028 ja siihen voit tutustua alla olevasta linkistä. Katso milloin omassa asuinympäristössäsi tehdään metsänhoitotoimenpiteitä!

Metsien hoito

Lisätietoja kunnan omistamien metsien hoidosta ja lähimetsien hoito-ohjelmasta.

Lue lisää

Lisätietoja

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi