Metsien hoito

Laukaan kunta omistaa yhteensä noin 2500 ha metsäalueita ja ne ovat arvokkaita monessa muodossa. Kunnan metsät ovat monikäyttöisiä, eli riippuen metsien sijainnista ja käyttötarkoituksesta, metsää hoidetaan eri tavoitteiden mukaisesti. Metsänhoidon toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan huomioon mm. seuraavia tavoitteita: virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, taloudelliset tavoitteet ja mahdolliset maankäytölliset tavoitteet.

Laukaan kunnan metsien hoitotavoitteet jakautuvat niiden käyttötarkoituksen mukaan. Toimenpiteisiin vaikuttavat mm. kaavoitustilanne, virkistysarvot ja monikäyttöisyys, monimuotoisuus, uusien rakentamisalueiden avaaminen ja taloudellinen tuotto.

Taajamien lähimetsät ovat pääosin puistoiksi tai lähivirkistysalueiksi asemakaavoitettuja metsiä tai taajamien välittömässä läheisyydessä olevia ns. raakamaa-alueita. Niissä painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia, virkistyskäyttöä sekä turvallisuutta.

Talousmetsät (1700 ha) sijaitsevat kauempana tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten sekä PEFC-sertifikaatin suositusten mukaisesti. Talousmetsissä pyritään harjoittamaan metsätaloutta mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti tekemällä metsänhoitotyöt ja hakkuut ajallaan.

Suojelumetsien tarkoitus on turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta, sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja maisemarakenteet. Luonnonsuojelualueilla on suuri merkitys kunnalle luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

Lähimetsien hoito-ohjelma

Lähimetsien hoidossa keskitytään asuinaluekokonaisuuksiin ja niissä pyritään järjestämään hoitokierrokset 8‒10 vuoden välein, jolloin toteutetaan pienpuuston raivauksia ja isomman puuston harvennuksia. Hoitokierrosten välissä, noin neljän vuoden välein, pyritään toteuttamaan pienpuuston raivauksia.

Metsänhoitotöiden tarkoituksena on ylläpitää viihtyisiä asuinympäristöjä ja antaa kasvutilaa puustolle. Näin turvataan metsien elinvoimaisuus ja viihtyisyys. Tavoitteena on, että hoitokierrokset toteutetaan säännöllisesti, jotta kerralla ei tarvitse tehdä liian suuria muutoksia.

Hoitokierros aloitetaan Majaniemen, Majasaaren, Pirttilahden ja Kisapurren alueilta Lievestuoreella. Metsänhoitotyöt aloitetaan pienpuuston raivauksilla, jotka käynnistyvät syyskuussa 2023. Isomman puuston harvennukset pyritään toteuttamaan talvella jäisen ja lumisen maan aikana. Tavoitteena on saada työt valmiiksi keväällä 2024. Tarvittaessa töitä jatketaan tämän jälkeenkin.

Kysely lähimetsien hoidosta

Kunta järjesti lähimetsien hoitoon liittyvän kyselyn kesällä 2023. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa asukkaiden toiveita lähimetsien käsittelystä ja arvioida metsänhoitotarpeiden kiireellisyyttä eri asuinalueilla. Kyselyn vastauksia hyödynnettiin mm. lähimetsän hoito-ohjelman laadinnassa. Kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan tästä linkistä.

Anna palautetta metsänhoidosta

Palautepalvelu

Palautteet pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisen palautepalvelun kautta. Voit esimerkiksi esittää toiveita puunkaadoista ja pienpuuston raivauksista, tehdä ilmoituksia vaarallisista puista, antaa risuja ja ruusuja tai muuta palautetta kunnan metsien hoidosta. Kohteen sijainti pyydetään merkitsemään kartalle palvelussa.

Siirry palveluun

Lisätietoja

Vaaralliset puut ja yksittäisten puiden poisto lähimetsissä (Kirkonkylä, Vihtavuori, Leppävesi):
Paula Nieminen

Puistomestari

040 182 6011

Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

paula.nieminen@laukaa.fi

Vaaralliset puut ja yksittäisten puiden poisto lähimetsissä (Lievestuore):
Arto Manninen

Aluetyönjohtaja

0400 463 175

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Talousmetsien hoito ja laajemmat lähimetsäkokonaisuudet:
Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi