Metsien hoito

Laukaan kunta omistaa yhteensä noin 2500 ha metsäalueita ja ne ovat arvokkaita monessa muodossa. Kunnan metsät ovat monikäyttöisiä, eli riippuen metsien sijainnista ja käyttötarkoituksesta, metsää hoidetaan eri tavoitteiden mukaisesti. Metsänhoidon toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan huomioon mm. seuraavia tavoitteita: virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, taloudelliset tavoitteet ja mahdolliset maankäytölliset tavoitteet.

Laukaan kunnan metsien hoitotavoitteet jakautuvat niiden käyttötarkoituksen mukaan. Toimenpiteisiin vaikuttavat mm. kaavoitustilanne, virkistysarvot ja monikäyttöisyys, monimuotoisuus, uusien rakentamisalueiden avaaminen ja taloudellinen tuotto.

Taajamien lähimetsät ovat pääosin puistoiksi tai lähivirkistysalueiksi asemakaavoitettuja metsiä tai taajamien välittömässä läheisyydessä olevia ns. raakamaa-alueita. Niissä painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia, virkistyskäyttöä sekä turvallisuutta.

Talousmetsät (1700 ha) sijaitsevat kauempana tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten sekä PEFC-sertifikaatin suositusten mukaisesti. Talousmetsissä pyritään harjoittamaan metsätaloutta mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti tekemällä metsänhoitotyöt ja hakkuut ajallaan.

Suojelumetsien tarkoitus on turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta, sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja maisemarakenteet. Luonnonsuojelualueilla on suuri merkitys kunnalle luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

Lähimetsien hoito-ohjelma

Lähimetsien hoidossa keskitytään asuinaluekokonaisuuksiin ja niissä pyritään järjestämään hoitokierrokset 8‒10 vuoden välein, jolloin toteutetaan pienpuuston raivauksia ja isomman puuston harvennuksia. Hoitokierrosten välissä, noin neljän vuoden välein, pyritään toteuttamaan pienpuuston raivauksia.

Metsänhoitotöiden tarkoituksena on ylläpitää viihtyisiä asuinympäristöjä ja antaa kasvutilaa puustolle. Näin turvataan metsien elinvoimaisuus ja viihtyisyys. Tavoitteena on, että hoitokierrokset toteutetaan säännöllisesti, jotta kerralla ei tarvitse tehdä liian suuria muutoksia.

Metsäohjelma

Kunta on laatimassa metsiensä hoitoa ja käyttöä linjaavaa strategiaa. Tutustu hankkeeseen ja metsäohjelmatyöhön tästä linkistä.

Anna palautetta metsänhoidosta

Palautepalvelu

Palautteet pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisen palautepalvelun kautta. Voit esimerkiksi esittää toiveita puunkaadoista ja pienpuuston raivauksista, tehdä ilmoituksia vaarallisista puista, antaa risuja ja ruusuja tai muuta palautetta kunnan metsien hoidosta. Kohteen sijainti pyydetään merkitsemään kartalle palvelussa.

Siirry palveluun

Lisätietoja

Vaaralliset puut ja yksittäisten puiden poisto lähimetsissä (Kirkonkylä, Vihtavuori, Leppävesi):
Paula Nieminen

Puistomestari

040 182 6011

Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

paula.nieminen@laukaa.fi

Vaaralliset puut ja yksittäisten puiden poisto lähimetsissä (Lievestuore):
Arto Manninen

Aluetyönjohtaja

0400 463 175

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Talousmetsien hoito ja lähimetsien hoito-ohjelman toteuttaminen:
Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi