Palveluverkkotyöryhmän lisäselvityksissä esiin tulleet Äijälän koulun sisäilmahavainnot

Laukaan kunnan tilapalvelun ja palveluverkkotyöryhmän tiedote 6.11.2023

Tilapalvelu toteuttaa kiireellisesti rakenne- ja sisäilmaselvityksen perusteella tarvittavat toimenpiteet sisäilmariskien minimoimiseksi Äijälän koululla. Toimenpiteet ovat seinä/lattialiitoksen tiivistäminen alapohjatilan riittävän tuuletuksen varmistaminen tarvittavilta osin. Toimenpiteiden vaikutusta sisäilmaolosuhteisiin seurataan tiiviisti.

Palveluverkkotyöryhmä kutsuu seuraavaan kokoukseensa terveydensuojeluviranomaisen edustajan kertomaan tarkemmin Äijälän koululla (Lupa- ja valvontalautakunta, 31.10.2023 § 5) ilmenneen oppilaiden sisäilmaoireilun ajankohdasta, laajuudesta sekä arvion Äijälän koululla aiemmin tehtyjen ja nyt tehtävien korjaustoimenpiteiden vaikutuksesta koulun terveysturvallisuuteen.

Palveluverkkotyöryhmä kokoontuu 15.11.2023, ja tekee silloin lopullisen esityksensä palveluverkkotyön ratkaisuksi. Ratkaisuvaihtoehtojen kokonaisarvioinnissa tullaan huomioimaan tilapalvelun Äijälän koululle toteuttamat kunnossapitotoimenpiteet sekä terveydensuojeluviranomaisen arvio em. asioista.

Tero Eskonen, palveluverkkotyöryhmän puheenjohtaja
Jussi Silpola, palveluverkkotyöryhmän sihteeri
Anu Tammenoksa, vs. tilapalvelupäällikkö, palveluverkkotyöryhmän jäsen
Pekka Mikkonen, rakennuttaja, palveluverkkotyöryhmän jäsen

Lisätietoja

Lisätietoja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen verkkosivulta

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi